مکان یابی سیستم های قدرت و توزیع و نیروگاهها در محیط GIS 

مکان یابی سیستم های قدرت و توزیع و نیروگاه ها در محیط GIS,پروژه مکان یابی سیستم های قدرت و توزیع و نیروگاه ها در محیط GIS,دانلود مکان یابی سیستم های قدرت و توزیع و نیروگاه ها در محیط GIS,پروژه مکان یابی سیستم های قدرت,مکان یابی سیستم های قدرت و نیروگاه,محیط GIS,مکان یابی در محیط GIS,مکان یابی نیروگاه در محیط GIS,مکان یابی,سیستم های قدرت,دانلود پروژه مکان یابی سیستم های قدرت,مقاله مکان یابی سیستم های قدرت و توزیع و نیروگاه ها در محیط GIS,پایان نامه مکان یابی سیستم های قدرت و توزیع و نیروگاه ها در محیط GIS,مقاله مکان یابی سیستم های قدرت,پایان نامه مکان یابی سیستم های قدرت و نیروگاه ها,پایان نامه مکان یابی نیروگاه ها,پایان نامه برق,پروژه برق,مقاله برق,دانلود مقاله های برق,مقاله مکان یابی نیروگاه ها در محیط GIS,پایان نامه مکان یابی سیستم های توزیع و نیروگاه ها در محیط GIS

مقدمه ای بر GIS

 یک سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن بر روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است و به کسب اطلاعات در رابطه با پدیده هایی می پردازد که به نحوی با موقعیت مکانی در ارتباط اند. به کار گیری این ابزار با امکان استفاده از شبکه های اطلاع رسانی جهانی، یکی از زمینه های مناسب و مساعد در جهت معرفی توان ها و استعداد های کشور در سطح جهانی است. گسترش روز افزون شبکه کاربران این سیستم ها از جمله نکات اساسی است که می تواند به قابلیت ها و توانایی های این سیستم بیفزاید. در حال حاضر از این سیستم ها بسته به نیازهای هر منطقه یا کشور در بخش های مختلف (مانند مطالعات زیست محیطی، برنامه ریزی شهری و خدمات پستی، مطالعات جمعیتی و مدیریت تأسیسات شهری مثل برق، آب، گاز و …) استفاده می شود و با گذشت زمان و توسعه سیستم ها، کاربرد GISبه کلیه بخش های مرتبط با زمین گسترش یافته است.

مطالعات حاضر نیز با در نظر گرفتن مسائل فوق در صدد است ضمن معرفی بخشی از توان ها و مزایای این سیستم ها در دسترسی سریع به اطلاعات، تحویل اطلاعات به طور یکجا و با هم، به هنگام سازی، دقت و سرعت بالای عمل، و… کاربرد و نحوه استفاده از آن را در ارتباط با مجموعه اطلاعات علوم زمین مورد بررسی قرار دهد و ارزیابی نماید

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید