پروژه مبدل های ولتاژ نوری تحولی در سیستم های توزیع (Optical voltage Converters  an evolution in Distributed Systems)

چکیده پروژه

سیستم‌های حسگر نوری کاربردهای گسترده‌ای در سیستم‌های فشار قوی پیدا کرده‌اند. این ادوات عموما زمانی به کار می‌روند که رده‌های پیشرفته‌تری از ترانسفورماتورهای اندوکتیو یا خازنی معمول مورد نیاز باشند. این سطح و رده پیشرفته‌تر دارای ویژگی‌هایی است مانند: دقت و صحت عمل بالاتر در گستره دینامیکی بزرگتر، پهنای باند وسیع‌تر، وزن سبکتر و حذف عایق روغن و…

سیستم ترانسفورماتور ولتاژ نوری OVT ترکیبی است متشکل از سه بخش اصلی: ستون‌های فشار قوی، بخش الکترونیکی و سیستم کابل‌های نوری. ستون‌ها در محوطه پست‌های فشار قوی قرار می‌گیرند و ولتاژ قوی را از زمین مجزا کرده و نیز حسگرهای ولتاژ نوری را در خود جای می‌دهند. ادوات الکترونیکی مربوط به حسگرهای نوری، در اتاق کنترل قرار می‌گیرند و کابل‌های فیبر نوری، نور را بین سیستم الکترونیکی و حسگرهای نوری انتقال می‌دهند. سیستم الکترونیکی میزان ولتاژ بر نور را اندازه گرفته و اندازه‌ای متناسب با ولتاژ مربوطه مشخص می‌کند.

پروژه مبدل های ولتاژ نوری تحولی در سیستم های توزیع،پروژه مبدل های ولتاژ نوری تحولی در سیستم های توزیع،مبدل های ولتاژ نوری،مبدل ولتاژ نوری،پروژه مبدل ولتاژ نوری،پایان نامه مبدل ولتآژ نوری،دانلود پروژه مبدل ولتآژ نوری،دانلود پایان نامه مبدل ولتاژ نوری،پایان نامه های برق،پروژه برق،مقالات برق،مقاله مبدل ولتاژ نوری،مبدل ولتاژ نوری در پست های فشارقوی،پروژه مبدل ولتاژ نوری تحولی در سیستم های توزیع،optical voltage Converters،پروژه های کارشناسی برق،سیستم های توزیع،پروژه مبدل ولتاژ نوری در سیستم های توزیع

 برای دانلود به ادامه مطلب بروید