پروژه بهبود کیفیت توان و حذف هارمونیکها در سیستمهای الکتریکی

چکیده

پروژه بهبود کیفیت توان و حذف هارمونیکها در سیستمهای الکتریکی،پایان نامه پروژه بهبود کیفیت توان و حذف هارمونیکها در سیستمهای الکتریکی،پروژه بهبود کیفیت توان،پایان نامه بهبود کیفیت توان،دانلود پروژه بهبود کیفیت توان،دانلود پایان نامه بهبود کیفیت توان،کیفیت توان،توان،توان اکتیو،هارمونیک،حذف هارمونیک ها،بهبود کیفیت توان و حذف هارمونیک ها در سیستم های قدرت،پایان نامه های برق،پایان نامه برق،پروژه برق،مقاله بهبود کیفیت توان،مقالات برق،دانلود پروژه بهبود کیفیت توان

در چندین دهه قبل زمانیکه برق به عنوان یک کالای تجاری مطرح گردید ، هزینه‌ای از مصرف کنندگان برق دریافت می شد که معادل هزینه انرژی اولیه برای تولید برق و هزینه‌های سربار آن بود.

چند دهه بعد، شرکتهای متولی تولید برق متوجه شدند که هزینه دیگری باید از مصرف‌کنندگان اخذ شود زیرا مشاهده شد که نوع دیگری از توان در شبکه بین مصرف کننده و تولید کننده وجود دارد که به نام توان راکتیو یا مجازی نامیده شد، تولید کننده برای تولید آن هزینه‌ای نمی‌پرداخت و برای مصرف کننده نیز کاری انجام نمی‌داد در نتیجه برای تولیدکنندگان هزینه‌ای نداشت و برای مصرف‌کنندگان فایده‌ای نداشت اما مشکلاتی برای شبکه برق و تولیدکنندگان برق ایجاد می کرد از جمله ، اشغال ظرفیت خطوط و تجهیزات و افزایش تلفات انتقال ، محدودشدن تحریک نیروگاهها و … که باعث شد شرکتهای برق جریمه‌ای به عنوان جریمه توان راکتیو از برخی مشترکین دریافت نمایند.

برای دانلود به ادامه مطلب بروید