پروژه برخورد صاعقه در خطوط انتقال و راه های مقابله با آن

یکی از پدیده های رایج طبیعت(به خصوص در برخی مناطق و نواحی)رعد و برق است.رعد و برق عبارت است از ظهور قوس الکتریکی در فاصله ابر ها که همراه با صدای گوش خراش و وحشتناک است.این پدیده با بارش باران شدید یا تگرگ همراه است.به علت اهمیت آن در برخی صنایع و به خصوص در صنعت برق در این پروژه به بررسی و تحلیل این پدیده در خطوط انتقال انرژی الکتریکی می پردازیم.اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از برخورد صاعقه به خطوط انتقال و همچنین عملیات کلید زنی در تعیین سطوح عایقی تجهیزات و دستگاههای محافظت در مقابل صاعقه اهمیت زیادی دارند.

پروژه برخورد صاعقه در خطوط انتقال و راه های مقابله با آن،مقاله برخورد صاعقه به خط انتقال برق،پایان نامه برخورد صاعقه در خطوط انتقال و راه های مقابله با آن،پایان نامه برخورد صاعقه به خط انتقال برق،پروژه برخورد صاعقه،پایان نامه برخورد صاعقه،برخورد صاعقه،صاعقه،برخورد صاعقه به خطوط فشارقوی،برخورد صاعقه به خط انتقال برق،مقالات برق،پروژه های برق،دانلود پروژه برخورد صاعقه به خط برق،دانلود پروژه های برق،مشکلات برخورد صاعقه به خطوط برق،پروژه برخورد صاعقه به خطوط توزیع برق،خطوط برق فشار قوی،صاعقه در خطوط انتقال،برخورد صاعقه به خطوط فشارقوی برق

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید