بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع

چکیده

اصطلاح “پیلوتی” به این معنی است که در انتهای خط انتقال نیرو را نوعی کانال به هم می‌پیوندد که به کار مبادله اطلاعات می‌آید. امروزه سه نوع از این کانالها وجود دارد که آنها را “پیلوت سیمی،” “پیلوت جریان کاریر” و “پیلوت میکروموج” می‌گویند.

پیلوت سیمی معمولا از مدار دو سیمه‌ای از نوع خطوط تلفنی بصورت لخت یا کابل تشکیل می‌شود و غالبا اینگونه مدارها را از شرکت تلفن محل، اجاره می‌کنند.

پروژه بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع،پایان نامه بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع،پروژه بررسی عملکرد رله،پایان نامه بررسی عملکرد رله،بررسی عملکرد رله پیلوت،پروژه رله پیلوت،عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع،پایان نامه رله پیلوت در شبکه فوق توزیع،دانلود پروژه بررسی عملکرد رله در شبکه فوق توزیع،دانلود پایان نامه بررسی عملکرد رله در شبکه فوق توزیع،رله،رله پیلوت،پایان نامه رله،پروژه رله،مقالات برق،پروژه های برق،دانلود پروژه های برق،پروژه رله پیلوت،مقاله رله پیلوت

 

  برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید