پروژه سیستم انتقال و توزیع و مبدل خط ۵ مترو

مقدمه

امور انرژی

عمده وظایف این امور عبارتند ازتعمیر و نگهداری شبکه های انتقال دهنده انرژی، سیستم های تبدیل کننده آن و همچنین شبکه تغذیه بالاسری، به عبارت ساده تر وظیفه اصلی این امرتامین انرژی مورد نیاز سیستم و اطمینان از پایداری آن از لحاظ الکتریکی می باشد.

 پروژه سیستم انتقال و توزیع و مبدل خط 5 مترو،پایان نامه سیستم انتقال و توزیع و مبدل خط 5 مترو،پروژه خط 5 مترو،پروژه مترو خط 5 تهران،پایان نامه مترو،پروژه سیستم انتقال هوایی مترو،سیستم انتقال برق مترو،پروژه سیستم انتقال و توزیع برق مترو،مقاله درباره سیستم برق مترو،مترو خط 5تهران،پایان نامه سیستم انتقال برق مترو تهران،پروژه برق،پایان نامه برق،پست های برق مترو،سیستم برق مترو تهران،مقالات برق مترو،پست های فشارقوی مترو،پروژه برق مترو خط 5 تهران،پروژه برق قدرت،خطوط برق مترو،خطوط فشارقوی برق مترو،پرژوه برق مترو تهران

زیرمجموعه ها

این امور از بخشهای مختلفی تشکیل شده که ذیلا فهرست وار عنوان می شود.

  • بخش پستهای تراکنش
  • بخش خط انتقال kv 230 (کیلو ولت)
  • بخش شبکه بالاسری

 

 برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب بروید