پروژه خازن گذاری و کنترل توان راکتیو در سیستم های توزیع

پروژه خازن گذاری و کنترل توان راکتیو در سیستم های توزیع،پایان نامه خازن گذاری و کنترل توان راکتیو در سیستم های توزیع،پروژه کنترل توان راکتیو شبکه،پایان نامه کنترل توان راکتیو،پروژه خازن گذاری در شبکه،پایان نامه خازن گذاری در شبکه،کنترل توان راکتیو شبکه،مقاله کنترل توان راکتیو شبکه،دانلود پروژه کنترل توان راکتیو،توان راکتیو شبکه،خازن گذاری و کنترل توان راکتیو،کنترل توان راکتیو سیستم های توزیع،خازن گذاری درشبکه،کنترل توان راکتیو با خازن گذاری،مقالات برق،پروژه های برق قدرت،پروژه توان راکتیو،دانلود پروژه های برق

مقدمه

بهینه سازی برنامه ریزی خازن های موازی برای سیستم های توزیع به طور مؤثری با روش های کاهش تلفات سیستم و بهبود کیفیت سرویس برق برای یک زمان طولانی انجام شده است. آن شامل تعیین محلها و اندازه های خازن های نصب شونده در سیستم های توزیعی می باشد به طوری که اهداف کاهش تلفات سیستم، تثبیت ولتاژ و آزادسازی ظرفیت سیستم قابل اجرا باشد. تا حالا، بیشتر جاگذاری های خازن های شنت بهینه، تنها فرکانس اصلی را در نظر می گرفته اند با این وجود، با استفاده ی روزافزون از قطعات الکترونیک قدرت در صنعت، harmonic dstrotion ولتاژ به یک مسأله ی جدی از نقطه نظر تلفات توان تبدیل می شود و عملکرد نامناسب دستگاه های محافظ قابل تعریف است.

 

برای دانلود و ادامه توضیحات به ادامه مطلب بروید