پروژه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق ۱۳۱ صفحه

به طور کلی برای تبدیل ولتاژ در شبکه از ترانسفورماتور استفاده می شود . در سیستم های توزیع انرژی برای تبدیل ولتاژ از سطح فوق توزیع ( مثلا ۶۳ کیلو ولت ) به توزیع ( مثلا۲۰ کیلو ولت ) و یا از سطح ولتاژ توزیع به توزیع فشار ضعیف (مثلا ۳۸۰ ولت ) از ترانسفورماتور استفاده می شود . ترانسفورماتورهای مورد استفاده ، به ترتیب ترانسفورماتورهای قدرت و   ترانسفورماتور های توزیع نامیده می شوند. در این فصل انواع، کاربردها، استانداردها، ساختار، شیوه های بارگیری، مدار معادل و اتصالات ترانسفورماتورهای توزیع مطرح می شود. مشخصه های الکتریکی و محاسبات تنظیم ولتاژ و جریان اتصال کوتاه نیز مورد بررسی قرار  می گیرند. نظر به این که در این فصل ترانسفورماتور به عنوان یک المان سیستم توزیع از نقطه نظر بهره برداری و نه طراحی مورد بررسی قرار می گیرد طراحی ساختمان ترانسفورماتور، نوع هسته و جزئیات دیگر مطرح  نمی شود .

پروژه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق,پایان نامه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق,دانلود پروژه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق,ترانسفورماتور توزیع,پروژه ترانسفورماتور توزیع,مقاله ترانسفورماتور توزیع,دانلود مقاله ترانسفورماتور توزیع,دانلود پروژه های برق,مقالات برق,پروژه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق,شبکه های توزیع برق,مقاله ترانسفورماتور,ترانسفورماتورها,ترانسفورماتور توزیع در شبکه,پروژه های برق,انواع ترانسفورماتور توزیع

ترانسفورماتورهای تا قدرت حدودKVA ۱۰۰۰ به عنوان ترانسفورماتورهای توزیع و ترانسفورماتورهای با قدرت بیشتر به ترانسفورماتورهای قدرت موسوم هستند . ولی گاهی ترانسفورماتورهای توزیع در ابعاد بزرگتری نیز ساخته می شوند . در این فصل ترانسفورماتورهای توزیع مورد بررسی قرار       می گیرند اگر چه اشاره ای نیز به ترانسفورماتورهای قدرت مورد استفاده در سطح فوق توزیع می شود .

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه گردد