پروژه تأثیر تولید پراکنده بر شبکه توزیع (DG)

پروژه تأثیر تولید پراکنده برشبکه توزیع (DG)،پایان نامه تأثیر تولید پراکنده برشبکه توزیع (DG)،پروژه تولید پراکنده،پایان نامه تولید پراکنده،تولید پراکنده،مقاله تولید پراکنده،دانلود پروژه تولید پراکنده،دانلود پایان نامه تولید پراکنده،دانلود مقاله تولید پراکنده،تاثیر تولید پراکنده بر شبکه توزیع،پروژه های برق،مقاله های برق،تولید پراکنده در شبکه توزیع

مقدمه

استفاده از مولدهای کوچک برای تولید برق بعد از ایجاد نیروگاه‌های بزرگ رنگ باخت اما با پیشرفت تکنولوژی‌های تولید برق در مقیاس کوچک و ایجاد تجدید ساختار در صنعت برق و مسائل زیست‌محیطی، باعث مطرح شدن مجدد این مولدها در صنعت تولید برق شده است. در این فصل اول ابتدا به مزایای مولدهای تولید پراکنده که نامتمرکز یا فراگیر نیز نامیده می‌شوند، می‌پردازیم. سپس به قابلیت‌ها و کارکردهای مهم بخصوص مسائل محیط زیستی و معرفی چند تکنولوژی استفاده از منابع تجدیدپذیر برای تولید برق می‌پردازیم و در انتها اشاره داریم به مسائل اقتصادی و روند استفاده از تولید پراکنده در جهان و لزوم توجه به آن در کشور.

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه گردد