پروژه بررسی انواع اضافه ولتاژ ها در سیستم های قدرت و علل پیداش آنها

مقدمه

در سیستمهای قدرت و شبکه های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، تک تک تجهیزات نقش اساسی دارند و بروز هرگونه عیبی در آنها، ایجاد اختلال در شبکه، اتصال کوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشی و جایگزینی تجهیزات معیوب هزینه های هنگفتی را به شبکه تحمیل می نماید. لذا بررسی و تحلیل بروز عیب در تجهیزات از اهمیت خاصی برخوردار می  باشد و در صورت شناخت این عیوب و سعی در جلوگیری از بروز آنها از هدر رفتن سرمایه اقتصادی کشور جلوگیری به عمل می آید.

پروژه بررسی انواع اضافه ولتاژ ها در سیستم های قدرت و علل پیداش آنها،پایان نامه بررسی انواع اضافه ولتاژ ها در سیستم های قدرت و علل پیداش آنها،پایان نامه برق قدرت،پروژه های برق،مقالات برق،دانلود پروژه های برق،اضافه ولتاژ،اضافه ولتاژ شبکه،اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت،اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت و علل پیداش آنها،دانلود پروژه بررسی انواع اضافه ولتاژ ها در سیستم های قدرت و علل پیداش آنها،پروژه اضافه ولتاژ،پروژه بررسی اضافه ولتاژ،پروژه بررسی اضافه ولتاژ شبکه،مقاله اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت،دانلود پایان نامه های برق،اضافه ولتاژ و علل پیداش آن

برقگیرها از جمله تجهیزاتی هستند که جهت محدودکردن اضافه ولتاژهای گذرا ( صاعقه و کلیدزنی) در شبکه های انتقال و توزیع به کار می روند. برقگیرها ضمن اینکه حفاظت تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا را بر عهده دارند، باید در مقابل اضافه ولتاژهای موقتی از خود واکنشی نشان ندهند و همچنین با توجه به شرایط محیطی منطقه مورد بهره برداری، نظیر رطوبت و آلودگی، عملکرد صحیح و قابل قبولی را ارائه دهند.

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمائید