تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی

پروژه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی,پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی,دانلود پروژه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی,دانلود پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی,پروژه کارشناسی ارشد برق قدرت,پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت,پایان نامه برق,پروژه برق,تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی,دانلود تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی,تشخیص خطای سیم بندی استاتور,شبکه عصبی,دانلود تشخیص خطای سیم بندی,دانلود شبکه عصبی,استاتور,آنالیز موجک,تشخیص خطا استاتور,مقالات برق,دانلود مقالات برق,مقاله تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی,دانلود مقاله تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی,مقاله برق,دانلود پروژه های برق,سیم بندی استاتور,خطای سیم بندی استاتور,پروژه کارشناسی برق,پروژه کارشناسی ارشد برق,پروژه های برق,دانلود پروژه خطای سیم بندی استاتور

 

چکیده:

در این پایان نامه ابتدا عیوب الکتریکی و مکانیکی در ماشینهای الکتریکی بررسی گردیده و عوامل به وجود آورنده و روشهای رفع این عیوب بیان شده است . به دنبال آن ، به کمک روش تابع سیم پیچی ماشین شبیه سازی و خطای مورد نظر یعنی خطای سیم بندی استاتور به آن اعمال و نتایج مورد بررسی قرار داده شده است. پارامتر اصلی که برای تشخیص خطا در این پایان نامه استفاده کرده ایم ، جریان سه فاز استاتور در حالت سالم و خطادار  ،تحت بارگذاری های مختلف خواهد بود.

در قسمت بعدی تئوری موجک و همچنین شبکه عصبی مورد بررسی قرار گرفته است . مادر اینجا از  برای استخراج مشخصات سیگنال استفاده کرده ایم ، مهمترین دلیلی که برای استفاده از این موجک داریم خاصیت متعامد بودن و پشتیبانی متمرکز سیگنال در حوزه زمان می باشد. شبکه عصبی که برای تشخیص خطا استفاده کرده ایم  ، شبکه سه لایه تغذیه شونده به سمت جلو با الگوریتم آموزش BP  و تابع فعالیت سیگموئیدی می باشد .

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید