سکسیونر (کلید بدون بار) Disconnect switch‬‏

500kv Disconect switch, Arc Disconect switch, Disconect switch, انواع سکسیونر, دانلود فیلم قطع و وصل سکسیونر, دانلود مقاله درباره سکسیونر,دانلود رایگان کلیپ سکسیونر,کلیپ از سکسیونر,دانلود فیلم سکسیونر,فیلم قطع سکسیونر زیر بار,فیلم بازشدن سکسیونر زیربار,فیلم بازشدن سکسیونر 500کلیوولت,سکسیونر قیچی ای یا پانتوگراف, دیسکانکت سوئیچ, ذوب شدن سکسیونر, سکسیونر, سکسیونر تیغه ای, سکسیونر در پست برق, سکسیونر در پست ها, سکسیونر دورانی, سکسیونر فشار قوی, سکسیونر قیچی ای, سکسیونر کشویی, سکسیونر کلید بدون بار, سکسیونرها, فیلم از قطع و وصل سکسیونر, فیلم هایی از قطع و وصل سکسیونر, قطع و وصل سکسیونر, مفاله درباره سکسیونر, مکانیزم سکسیونر, مکانیزم فرمان سکسیونر, کار سکسیونر, کلید بدون بار, کلید فشارقوی بدون بار, کلیدهای فشارقوی برق

 

سکسیونر وسیله قطع و وصل سیستم هایی است که تقریبا بدون جریان هستند به عبارت دیگر سکسیونر قطعاتی و وسایلی را که فقط زیر ولتاژ هستند از شبکه جدا می سازد. علت بدون جریان بودن سکسیونر در هنگام قطع و وصل، مجهز نبودن سکسیونر بوسیله جرقه خاموش کن است. بنابراین سکسیونر یک کلید نیست بلکه یک ارتباط دهنده یا قطع کننده مکانیکی بین سیستم ها است، بدون اینکه مداری بسته شود.سکسیونر باید در حالت بسته یک ارتباط گالوانیکی محکم و مطمئن در کنتاکت هر قطب برقرار سازد و مانع افت ولتاژ گردد. پس باید مقاومت عبورجریان در محدوده سکسیونر کوچک باشد، تا حرارتی که در اثر کار مداوم در کلید ایجاد می شود از حد مجاز تجاوز نکند که با ضخیم کردن تیغه و بزرگ کردن تماس در کنتاکت و فشار تیغه در کنتاکت دهنده می توان این حرارت را کوچک کرد. سکسیونر باید طوری ساخته شود که در اثر جرم و وزن تیغه یا فشار باد و برف بسته نشود یا به هنگام بسته بودن آن نیروی دینامیکی شدیدی که در اثر عبور جریان اتصال کوتاه بوجود می آید باعث باز شدن احتمالی تیغه نگردد. از این جهت در موقع شین کشی و نصب سکسیونر باید دقت کرد تا تیغه سکسیونر در امتداد شین قرار گیرد و بدینوسیله از ایجاد نیروی دینامیکی حوزه الکترومغناطیسی جریان اتصال کوتاه جلوگیری بعمل آید. به همین منظور تیغه سکسیونر بصورت تسمه یا پروفیل های موازی ساخته می شود تا نیروی الکترودینامیکی حاصل از جریان اتصال کوتاه باعث فشردن هر چه بیشتر تیغه در قرار گیرد و بدینوسیله از ایجاد نیروی دینامیکی حوزه الکترومغناطیسی جریان اتصال کوتاه جلوگیری به عمل آید. به همین منظور تیغه سکسیونر بصورت تسمه یا پروفیل های موازی ساخته می شود تا نیروی الکترودینامیکی حاصل از جریان اتصال کوتاه باعث فشردن هر چه بیشتر تیغه در محل کنتاکت دهنده باشد و از لرزش آن که باعث کوچک شدن سطح تماس می گردد جلوگیری شود.

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

 

همانطور که شرح داده شد اصولا سکسیونر ها وسایل ارتباط دهنده مکانیکی و گالوانیکی قطعات و سیستم های مختلف می باشند و در درجه اول به منظور حفاظت اشخاص و متصدیان مربوطه در مقابل برق زدگی بکار برده می شوند. به همین خاطر طوری ساخته می شوند که درحالت قطع یا وصل، محل قطع شدگی یا چسبندگی به طور آشکارا قابل دیدن باشد.

 

سکسیونر را می توان از نظر ساختمانی به انواع مختلف زیر تقسیم نمود:

۱- سکسیونر تیغه ای

۲- سکسیونر دورانی

۳- سکسیونر قیچی ای

۴- سکسیونر کشویی

 

۱- سکسیونر تیغه ای:

این سکسیونرها که برای ولتاژهای تا ۳۰kv   بصورت یک پل و سه پل ساخته می شوند، دارای تیغه یا تیغه هایی هستند که در ضمن قطع کلید عمود بر سطح افق حرکت می کنند و در بالای ایزولاتور (پایه) قرار می گیرند. قطع و وصل کلید ممکن است دستی و یا موتوری از راه دور (اتاق فرمان) باشد. (در صفحه مکانیزم قطع و وصل سکسیونر شرح داده خواهد شد)

 

۲- سکسیونر دورانی:

سکسیونر دورانی که برای ولتاژهای زیاد از ۴۰۰-۶۰۰ کیلو وات کاربرد دارد بجای یک تیغه بلند و یک کنتاکت ثابت دارای دو تیغه متحرک و دورانی می باشد که با برخورد آنها به هم ارتباط الکتریکی برقرار می شود. در این نوع کلید حرکت تیغه ها به موازات سطح افقی و یا عمود بر سطح محور پایه ها انجام می گیرد. سکسیونر دورانی بصورت یک فاز ساخته می شود و با توجه به نوع شین بندی شبکه سه تای آنها بصورت متوالی در کنار هم یا بطور سری پشت سرهم در شبکه سه فاز نصب می گردد. هر یک از سکسیونر های یک فاز دارای دو پایه عایقی قابل گردش می باشند که تیغه ها روی آن نصب شده است. چنانکه درهنگام قطع و یا وصل سکسیونر پایه ها حول محور خود درجهت خلاف یکدیگر به اندازه ۹۰ درجه می چرخند و باعث قطع و یا وصل کنتاکت ها می شوند.

مزیت این سکسیونر ها این است که با کوچک بودن طول بازوی تیغه فاصله هوایی لازم بین دو تیغه بوجود می آیدوچون تیغه ها با گردش پایه ها باز و بسته می شوند. عوامل خارجی مثل فشار باد و برف و غیره نمی تواند باعث وصل بی موقع آن گردد یا به علت یخ زدگی کنتاکت ها در زمستان احتیاج به نیروی اضافی برای باز کردن آنها نیست.

 

 

۳- سکسیونر قیچی ای:

سکسیونر قیچی ای برای فشار های زیاد و خیلی زیاد مناسب است، چون که کنتاکت ثابت آن را شین یا سیم هوایی تشکیل می دهد و احتیاجی به دو پایه عایقی مجزا از یکدیگر که در فشار قوی باعث بزرگی ابعاد و سنگینی وزن آن می شود ندارد و فقط شامل یک پایه عایقی است که تیغه قیچی مانند کنتاکت دهنده روی آن نصب می شود. با حرکت قیچی مانند با شین یا سیم هوایی ارتباط پیدا می کند.

مورد استفاده سکسیونر قیچی ای یا به عبارت یک ستونی در شبکه هایی است که به ازای هر فاز دارای دو شین در سطوح و ارتفاع مختلف نسبت به زمین و بالای هم باشد و سکسیونر ارتباط عمودی بین این دو شین را فراهم می سازد.

 

۴- سکسیونر کشویی:

سکسیونر کشویی برای کیوسک یا قفسه هایی که دارای عمق کم هستند بسیار مناسب است. در این سکسیونر تیغه متحرک در موقع قطع در امتداد خود حرکت می کند و بدین جهت فضای اضافی برای تیغه در حالت قطع از بین می رود. برای جریان های خیلی زیاد که هر قطب از چندین تیغه موازی تشکیل می شود سکسیونر دارای این مزیت است که می توان تیغه ها را بصورت لوله ساخت و در داخل هم جای داد.این روش باعث می شود که جریان در لوله ها  که در داخل هم قرار دارند بهتر از تیغه های پهلوی هم تقسیم شود.

 

 

مکانیزم سکسیونر

قطع و وصل سکسیونر می تواند هم دستی و هم بصورت موتوری و از راه دور باشد. در طریقه دستی با استفاده از اهرم می توان سکسیونر را باز یا بسته نمود.

 

انتخاب سکسیونر از نظر نوع و مشخصات:

انتخاب سکسیونر از نظر نوع فقط بستگی به شکل و طرز قرار گرفتن شین ها و شمش بندی شبکه و محلی که باید سکسیونر در آنجا نصب شود دارد. مشخصات سکسیونر بستگی به مشخصات فنی و الکتریکی شبکه دارد. همانطور که گفته شد سکسیونرها باید در مقابل حرارت ناشی از عبور جریان عادی  و اسمی و جریان اتصال کوتاه، کوتاه مدت و نیروی دینامیکی جریان اتصال کوتاه و بخصوص جریان ضربه ای استقامت کافی داشته باشد.

سکسیونر در حالت باز باید عایق خوب و مطمئنی برای پتانسیل بین تیغه و کنتاکت ثابت هر فاز و با زمین باشد.

لذا مشخصات مهم یک سکسیونر که گویای مشخصات فنی و استقامت الکتریکی و دینامیکی آن می باشد عبارتند از:

۱- ولتاژ نامی  Un

۲- جریان نامی  In

۳- جریان اتصال کوتاه ضربه ای مجاز Is

۴- جریان اتصال کوتاه، کوتاه مدت  Ith (معمولا به مدت یک تا سه ثانیه)

 

 

 فایل تصویری ۱

 

اولین فایل تصویری قطع سکسیونر ۵۰۰کیلو ولت هست که مکانیزم اون موتوری هست  ۵۰۰kV Motor Operated Disconnect Switch خیلی زیباست حتما ببینید!!!

 

500kv Disconect switch, Arc Disconect switch, Disconect switch, انواع سکسیونر, دانلود فیلم قطع و وصل سکسیونر, دانلود مقاله درباره سکسیونر,دانلود رایگان کلیپ سکسیونر,کلیپ از سکسیونر,دانلود فیلم سکسیونر,فیلم قطع سکسیونر زیر بار,فیلم بازشدن سکسیونر زیربار,فیلم بازشدن سکسیونر 500کلیوولت,سکسیونر قیچی ای یا پانتوگراف, دیسکانکت سوئیچ, ذوب شدن سکسیونر, سکسیونر, سکسیونر تیغه ای, سکسیونر در پست برق, سکسیونر در پست ها, سکسیونر دورانی, سکسیونر فشار قوی, سکسیونر قیچی ای, سکسیونر کشویی, سکسیونر کلید بدون بار, سکسیونرها, فیلم از قطع و وصل سکسیونر, فیلم هایی از قطع و وصل سکسیونر, قطع و وصل سکسیونر, مفاله درباره سکسیونر, مکانیزم سکسیونر, مکانیزم فرمان سکسیونر, کار سکسیونر, کلید بدون بار, کلید فشارقوی بدون بار, کلیدهای فشارقوی برق

 

برای دانلود  فایل تصویری ۱ بر روی آیکون زیر کلیک کنید

 

download_large

 

flv-crunch-iconفرمت فایل

 

5-15-2014 10-54-10 PM  حجم فایل : ۷۴۹ کیلو بایت

 

lockرمز فایل : www.parsibargh.com

 

WWW_Icon منبع : www.Parsibargh.com

 

 فایل تصویری ۲

 

اینم دومین فایل تصویری از سکسیونرها هست که همونطور که پیداست کلید روی تیر موقع قطع یا خطایی که وجود داشته خوب عمل نکرده و آرک شدیدی میزنه و درنهایت ذوب و قطع میشه!!!

 

500kv Disconect switch, Arc Disconect switch, Disconect switch, انواع سکسیونر, دانلود فیلم قطع و وصل سکسیونر, دانلود مقاله درباره سکسیونر,دانلود رایگان کلیپ سکسیونر,کلیپ از سکسیونر,دانلود فیلم سکسیونر,فیلم قطع سکسیونر زیر بار,فیلم بازشدن سکسیونر زیربار,فیلم بازشدن سکسیونر 500کلیوولت,سکسیونر قیچی ای یا پانتوگراف, دیسکانکت سوئیچ, ذوب شدن سکسیونر, سکسیونر, سکسیونر تیغه ای, سکسیونر در پست برق, سکسیونر در پست ها, سکسیونر دورانی, سکسیونر فشار قوی, سکسیونر قیچی ای, سکسیونر کشویی, سکسیونر کلید بدون بار, سکسیونرها, فیلم از قطع و وصل سکسیونر, فیلم هایی از قطع و وصل سکسیونر, قطع و وصل سکسیونر, مفاله درباره سکسیونر, مکانیزم سکسیونر, مکانیزم فرمان سکسیونر, کار سکسیونر, کلید بدون بار, کلید فشارقوی بدون بار, کلیدهای فشارقوی برق

برای دانلود  فایل تصویری ۲ بر روی آیکون زیر کلیک کنید

 

download_large

 

flv-crunch-iconفرمت فایل

 

5-15-2014 10-54-10 PM  حجم فایل : ۲٫۰۲ مگا بایت

 

lockرمز فایل : www.parsibargh.com

 

WWW_Icon منبع : www.Parsibargh.com

 

 فایل تصویری ۳

 

سومین فایل تصویری قطع سکسیونر ۵۰۰کیلو ولت در پست فشارقوی هست که می بینید آرک شدیدی هم میزنه!!!

500kv Disconect switch, Arc Disconect switch, Disconect switch, انواع سکسیونر, دانلود فیلم قطع و وصل سکسیونر, دانلود مقاله درباره سکسیونر,دانلود رایگان کلیپ سکسیونر,کلیپ از سکسیونر,دانلود فیلم سکسیونر,فیلم قطع سکسیونر زیر بار,فیلم بازشدن سکسیونر زیربار,فیلم بازشدن سکسیونر 500کلیوولت,سکسیونر قیچی ای یا پانتوگراف, دیسکانکت سوئیچ, ذوب شدن سکسیونر, سکسیونر, سکسیونر تیغه ای, سکسیونر در پست برق, سکسیونر در پست ها, سکسیونر دورانی, سکسیونر فشار قوی, سکسیونر قیچی ای, سکسیونر کشویی, سکسیونر کلید بدون بار, سکسیونرها, فیلم از قطع و وصل سکسیونر, فیلم هایی از قطع و وصل سکسیونر, قطع و وصل سکسیونر, مفاله درباره سکسیونر, مکانیزم سکسیونر, مکانیزم فرمان سکسیونر, کار سکسیونر, کلید بدون بار, کلید فشارقوی بدون بار, کلیدهای فشارقوی برق

 

 

برای دانلود  فایل تصویری ۳ بر روی آیکون زیر کلیک کنید

 

download_large

 

mpeg_256 فرمت فایل

 

5-15-2014 10-54-10 PM  حجم فایل : ۱٫۴۷ مگا بایت

 

lockرمز فایل : www.parsibargh.com

 

WWW_Icon منبع : www.Parsibargh.com