پروژه طراحی پست های فشارقوی(سیستم زمین)

 

پروژه طراحی پست های فشارقوی(سیستم زمین),پایان نامه طراحی پست های فشارقوی(سیستم زمین),دانلود پروژه طراحی پست های فشارقوی(سیستم زمین,دانلود پایان نامه طراحی پست های فشارقوی(سیستم زمین,سیستم زمین,سیستم ارت,پست های فشارقوی,پست,پست برق,پست توزیع,دانلود مقاله درباره سیستم زمین پست,مقاله درباره سیستم زمین,سیستم زمین در پست,سیستم زمین پست برق,دانلود پروژه سیستم زمین پست های فشارقوی,پایان نامه سیستم زمین پست های فشارقوی,پروژه سیستم زمین پست,دانلود پروژه سیستم زمین در پست,مقالات برق,مقاله های برق,پروژه های برق,دانلود پروژه های برق,دانلود مقالات برق,پست های فشارقوی,سیستم ارت در پست,طراحی پست های فشارقوی,دانلود طراحی پست های فشارقوی,سیستم زمین در پست های فشارقوی,طراحی پست های برق,دانلود پروژه پست های برق,پروژه پست فشارقوی,خطوط انتقال برق,سیستم ارت,ارت در پست,پست های توزیع,پست های کلید زنی,طراحی پست برق,طراحی پست ها

 

اتصال زمین یا ارت

بسیاری از خطرات برای اشخاص و تاسیسات الکتریکی بر اثر وجود سیستم اتصال زمین ضعیف یا عدم وجود اتصال زمین تجهیزات الکتریکی به وجود می آید. یک سیستم فشار ضعیف زمین شده نسبت به یک سیستم زمین نشده حوادث کمتری برای کارکنان در بر دارد. در یک سیستم زمین نشده با وجود متعادل بودن ولتاژ فازها ، تماس عمدی یا اتفاغی با هر کدام از فازها ممکن است خطر شوک الکتریکی جدی در بر داشته باشد.

مادامی که یک اتصالی به زمین (ارت فالت) روی یک فاز سیستم زمین نشده یا سیستم زمین شده رخ می دهد، شخصی که با یکی از فازهای دیگر سیستم و زمین تماس می‌گیرد، تحت ولتاژی برابر  برابر ولتاژ سیستم دارای نول زمین شده قرار می گیرد.

از دیگر خطرات عدم وجود سیستم اتصال زمین مناسب، خطر آتش سوزی و خسارت سنگین تجیهزات  و تاسیسات است پس یکی از راههای پیش گیری از حوادث جانی و تاسیساتی داشتن اتصال زمین مناسب می باشد.

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

 

ارت یا زمین کردن

 

اتصال زمین یا ارت شامل یک اتصال مصنوعی برق به زمین است که مقاومت بسیار کمی برای عبور جریان دارد. در حقیقت کلمه «زمین» د رکارهای برقی به زمین دارای پتانسل صفر اطلاق می شود وقتی که یک نقطه از شبکه زمین شود آن را تک زمینی و وقتی که در نقاط مختلفی زمین شده باشد، آن را چند زمینی می نامند.

 

زمین کردن و یا ارت نمودن یک سیستم الکتریکی، فرایند اتصال همه قطعات فلزی یا بدنه های فلزی دستگاههای الکتریکی( به غیر از هادی های اصلی مدار برق) به زمین می باشد و هدف از آن انتقال هر نوع نشتی انرژی الکتریکی در بدنه فلزی دستگاهها به زمین به منظور حفاظت جان کارکنان یا تجهیزات است

 

هر سیستم اتصال زمین یا ارت دارای دو قسمت جدا ولی مرتبط می باشد:

 

الف ـ یک هادی یا سیم کم مقاومت برای همبندی یا اتصال بدنه های فلزی دستگاههای الکتریکی

 

ب ـ  یک الکترود یا دسته ای از الکترودهای قرار داده شده در زمین

 

دستیابی به یک سیستم اتصال زمین خوب یا دارای مقاومت استاندارد ممکن است مشکل باشد ولی عوامل اصلی تعیین کننده شامل شکل و جنس الکترود و مقاومت مخصوص خاک است و در حقیقت زمین هادی الکتریسته است و مقاومت آن بستگی به نوع ترکیبات خاک دارد مثلا در قسمتی که شن و ماسه خشک و قلوه سنگ می باشد مقاومت زمین خیلی زیاد بوده  ولی خاک مرطوب و رس دارای مقاومت کم است

 

هدف از به کار بردن اتصال زمین (ارت)

۱ـ درست عمل کردن دستگاههای برق گیر.

۲ـ فراهم شدن سرعت کافی جهت کشف اتصالات و اشکالات توسط رله ها و بر طرف شدن فوری عیب سیستم.

۳ـ ممانعت از افزایش ولتاژ سیستم در اثر بروز اتصالی، و افت ولتاژ بر اثر عدم تعادل بار.

۴ـ مجافظت جان کارکنان، اعم از اپراتور، تعمیرکار و غیره در مقابل برق زدگی.

۵ـ حفاظت دستگاههای الکتریکی.

انواع زمین کردن یا ارت

در تاسیات برقی دو نوع زمین کردن (ارت) وجود دارد: زمین کردن حفاظتی و زمین کردن الکتریکی

زمین کردن حفاظتی

عبارت است از زمین کردن کلیه قطعات فلزی  تاسیسسات الکتریکی که در ارتباط مستقیم با مدار الکتریکی نسیتند این روش بخصوص برای حفاظت اشخاص در مقابل ولتاژ تماسی به کار می رود.

در صورت اتصال یک سیم برق دار  به بدنه هادی دستگاه الکتریکی، اختلاف پتانسیلی بین بدنه دستگاه و زمین  به وجود می آید و اگر شخصی بدنه دستگاه را لمس کند، بین محل تماس بدن او به دستگاه و زمین ولتاژی به نام ولتاژ تماسی ایجاد می شود. در صورت بیش تر بودن آن از ۵۰ ولت خطرناک خواهد بود

مثال ـ اگر یک مقره اتکایی که روی دیوار مرطوبی نصب شده بشکند و هادی فشار قوی با دیوار تماس پیدا کند و جریان پیدا کند و جریان اتصال زمین در این حالت ۲۵ آمپر و مقاومت هر متر دیوار ۱۰ اهم باشد، بین دو نقطه از دیوار که انسان با آن تماس دارد (فاصله دست و پا تقریبا ۲متر) اختلاف سطح الکتریکی برابر است با:

ولت

۵۰۰ = ۱۰×۲×۲۵=V=I.R

زمین کردن الکتریکی

یعنی زمین کردن نقطه ای از دستگاه الکتریکی که جزیی از مدار الکتریکی است؛ مثل زمین کردن مرکز ستاره سیم پیچی ترانسفورماتور یا ژنراتور.

این زمین کرن به خاطر کار صحیح  دستگاهها و جلوگیری از ازدیاد فشار الکتریکی فازهای سالم نسبت به زمین در موقع تماس یکی از فازها با زمین صورت می گیرد؛ مثال زمین کردن سیم نول شبکه و مرکز ستاره ترانسفورماتور سه فاز و ترمینال K ثانویه C.T و P.T. (ترانسفورماتورهای جریان و لتاژ)

 

فهرست مطالب

 

– اتصال به زمین یا ارت
– ارت یا زمین کردن
– استفاده از زمین به منزله یک سیم برای برگشت جریان
– هدف از به کار بردن اتصال زمین (ارت)
– انواع زمین کردن یا ارت
– زمین کردن حفاظتی
– زمین کردن الکتریکی
– مقاومت مخصوص زمین
– مقاومت اتصال زمین
– مقاومت بین دو الکترود یا میل زمین
– نقاطی که معمولا در سیتم های توزیع باید زمین شوند
– الکترود اتصال زمین
– اتصال زمین چند میله ای
– استفاده از سیم یا تسمه به عنوان الکترود زمین
– الکترود صفحه ای
– اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و مقاومت اتصال زمین
– اندازه گیری مقاومت زمین (ارت)
– هادی های حفاظتی
– روش های اتصال زمین
– استفاده از الکترود میله ای
– روش های کاهش مقاومت زمین
– اثر رطوبت خاک
– اثر درجه حرارت
– اثر عمق زمین
– اثر طول الکترود
– اثر قطر الکترود زمین
– شرایط یک اتصال زمین خوب
– سیستم های اتصال زمین در توزیع نیروی برق
– انواع سیستم زمین
– اتصال زمین تجهیزات الکتریکی
– تجزیه و تحلیل سیستم های اتصال زمین
– سطح مقطع هادی نول
– زمین کردن سیستم قدرت (۲)
– تعیین مدل خاک
– روش ونر
– روش میله کوبیده
– محاسبات مقاومت زمین
– افزایش پتانسیل زمین ماکزیمم
– تحلیل پارامتریک افزایش پتانسیل زمین
– بحث درمورد افزایش پتانسیل زمین
– جستجوی ولتاژهای تماس و گام
– جستجوی نقاط خاص و خطرناک
– بحث در مورد ولتاژهای تماس و گام
– ارزیابی ایمنی
– تصحیح ولتاژهای تماس و گام
– نمونه طراحی
– طرح نمونه یک پست توزیع برق

 

 

تصاویر فایل پروژه :

235 236 237

238 239

 

 

خرید آنلاین پروژه

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 

 

  • فرمت فایل : Word –  تعداد صفحات : ۹۳ صفحه
  • حجم فایل : ۲٫۰ مگا بایت
  • برای دانلود مقالات و پروژه های بیشتر در گرایش قدرت اینجا کلیک کنید.

درصورت بروز مشکل در هنگام خرید با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

ایمیل مدیریت پارسی برق : admin@parsibargh.com