پروژه زمین کردن پست های توزیع  فشارقوی – ۱۱۳ صفحه

سیستم زمین و استانداردهای آن مبنای کلیه فعالیتهای صنایع برق، ارتباطات و اطلاعات می باشد که از نقطه نظر ایمنی و حفاظت تجهیزات باید مورد توجه قرار گیرد . متأسفانه در کشور ما به این موضوع مهم در حفاظت و ایمنی انسانها و تجهیزات کمتر اندیشیده می شود و به آسانی از کنار  آن عبور می شود بنابراین خسارات سنگینی از عدم رعایت استانداردها و نکات به روز شده آن برای صنعت برق ، مخابرات و سایر فعالیتها خلق می شود که شاید در اغلب اوقات علل آن ناشناخته باقی بماند دراین مقوله تلاش می شود که در مطالعه و مقایسه استاندارها و حالات گذاری ایجاد شده از امواج سیار صاعقه و کلید زنی نکاتی که عموماً مورد توجه قرار نمی گیرد یاد آوری گردد .

پروژه زمین کردن پست های توزیع فشارقوی,پایان نامه زمین کردن پست های توزیع فشارقوی,مقاله زمین کردن پست های فشارقوی,دانلود پروژه زمین کردن پست های فشارقوی,پست های فشارقوی,پایان نامه پست های فشارقوی,مقالات برق,پروژه های برق,دانلود پروژه های برق,دانلود مقالات برق,پست,پست های توزیع,پست های فشارقوی,پست توزیع,پست HV,پست LV,دانلود مقاله پست,دانلود مقاله زمین کردن پست,دانلود پروژه زمین کردن پست,پروژه زمین کردن پست,پایان نامه زمین کردن پست,زمین کردن پست های فشارقوی

توجه به این نکته ضروری است که دروازه های این مبحث در مقالات و کنفرانس های بین المللی گشوده است و هر روز بر دایره معلومات و نتایج آن افزوده می گردد….

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه گردد

 

 

مقدمه 

زمین کردن و اتصال زمین در سیستم های برقی یکی از مسائلی است که سالها از مناظر گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و مقالات و نظریه های گوناگونی پیرامون این موضوع ارائه گردیده است .

متاسفانه این موضوع در کشور ما مورد توجه کمتری قرار گرفته . فلذا از این طریق آسیبهای جانی و مالی زیادی نیز گریبانگیر گشته است . شاید دو عامل بزرگ در این موضوع نقش اساسی را داشته باشد . اول اینکه بدون زمین کردن و اتصالات آن می توان به بهره برداری از سیستم های برق پرداخت بنابراین وسواس و توجه به مقوله زمین کردن کمتر صورت می پذیرد و عامل دیگر شاید این باشد که احتمالاً بسیاری از خسارات وارد شده از ین ناحیه به علت گذرا بودن حوادث و عدم ثبت آن ناشناخته باقی مانده باشد و ارتباط آن با عدم اتصال زمین هویدا و آشکارا نباشد .

به هر حال این موضوع به لحاظ عوامل مختلف که شرح آن خواهد امد مورد توجه قرار می گیرد که دلایل عمده آن تامین ایمنی افراد و حفاظت تجهیزات می باشد


انواع زمین کردن به لحاظ اهداف

زمین کردن در تاسیسات برقی به لحاظ اتصال سیمهای سیستم و بدنه ها از دو دیدگاه بررسی می گردد :

-زمین کردن حفاظتی ( ایمنی )

-زمین کردن الکتریکی ( سیستم )

زمین کردن حفاظتی ( ایمنی ) 

به طور خلاصه اتصال بدنه های هادی به خنثی و زمین را اتصال زمین حفاظتی یا ایمنی گویند . این امر به منظور ایجاد ایمنی برای افرادی که بنا به وظیفه شغلی در تماس با تجهیزات برق و همچنین سایر افراد که مصرف کنندگان نهایی برق می باشد صورت می پذیرد .

این موضوع در مورد ایمنی در پستهای فشار قوی و مکانهایی که با ولتاژ بالا در گیر این موضوع در مورد ایمنی در پستهای فشار قوی و مکانهایی که با ولتاژ بالا درگیر می باشند حساس تر و قابل توجه تر می باشد در حقیقت با این عمل مسیری با امپدانس پایین فراهم می یابد که در صورت تماس انسان یا هر موجود زنده جریان عبوری از انسان یا موجود زنده کمتر بوده و اختلاف ولتاژ برق گرفتگی ناشی از آن کم بوده و در نتیجه خطر برق گرفتگی و جانی کاهش می یابد در مورد حساسیت انسان و مقاومت بدن انسان و اثر برق گرفتگی در موجودات زنده مقالات متعددی نوشته شده است . برای اطلاعات بیشتر به ضمیمه ۱ مراجعه گردد .

۱-۲ زمین کردن الکتریکی ( سیستم ) :

این نوع زمین به طور خلاصه اتصال نقطه خنثی سیستم به زمین جهت حفظ عایق بندی و تامین صحت کار لوازم و دستگاههای الکتریکی و محدود نمودن اضافه ولتاژها وکمک به کار صحیح و لوازم و مدارها با قطع مدارهای معیوب می باشد .

مانند زمین کردن مرکز ستاره سیم پیچ ترانسفورماتور و یا ژنراتور و زمین کردن سیم وسط یا مشترک در ژنراتور جریان مستقیم سری شده می باشد .

زمین کرن الکتریکی دو نوع می باشد :

-۱زمین کردن مستقیم : اتصال نقطه صفر ترانس و یا نقطه ای از سیم رابط در ژرناتور جریان دائم به زمین .

-۲زمین کردن غیر مستقیم :  اتصال نقطه صفر ژنراتور توسط یک مقاومت بزرگ به زمین یا اتصال نقطه صفر ستاره ترانس توسط سلف بزرگ به زمین  ( سلف پترژن یا پیچک محدود کننده جریان )

این نوع زمین کردن به اقسام زیر تقسیم بندی می شود :

۱-زمین کردن مقاومتی

۲-زمین کردن راکتانسی

۳-زمین کردن یکپارچه (Solidly  )

۴-زمین کردن خنثی کننده خطا ( Fault   neutralizer  )

اختصاراً شرح داده خواهد شد .

۱-۳زمین کردن باز :

این نوع زمین کردن نقاط مختلف شبکه الکتریکی دارای پتانسیل نسبت به زمین توسط یک فیوز فشار قوی ( الکترود جرقه گیر ) به زمین است . تا موقعی که مدار فیوز باز است یعنی در حالت کار عادی شبکه ارتباط شبکه با زمین باز است ولی در واقع ازدیاد ولتاژ مدار فیوز بکمک جرقه بسته می شود و شبکه مستقیماً با زمین ارتباط برقرار می کند . برق گیرهای فشار قوی انواع این فیوزها می باشند .

از زمین الکتریکی در مواقعی که دستگاهها و شبکه  برق رسانی عیب است نیز جریان عبور می کند و این تفاوت عمده این نوع زمین با زمین حفاظتی است که فقط در موقع بروز خطا از آن جریان عبور میکند .

  • ساختار الکتریکی زمین :

 زمین کردن مقاومتی :

اتصال زمین در این روش از طریق یک مقاومت بین نقطه ستاره ترانس و یا خنثی سیستم و زمین صورت می پذیرد . دلیل این امر به صورت زیر می باشد :

  •  کاهش آتش سوزی و ذوب شدن تجهیزات سوئیچ ، ترانس ، کابل و … در هنگام وقوع خطا
  • کاهش استرس مکانیکی در مدارها و تجهیزات حامل جریان
  • کاهش شک الکتریکی خطرناک برای اشخاصی که در مسیر جریان برگشتی زمین قرار دارند .
  • کاهش خطر جرقه و قوس الکتریکی برای اشخاص که تصادفاً در محل حضور دارند .
  •  کاهش شیب سقوط آنی ولتاژ که در اثر حوادث واقع می شود و در حقیقت رفع خطای فاز به زمین .

جهت امن کردن کنترل اضافه ولتاژ گذرا زمانی که می خواهیم از خاموش شدن خط جهت در حقیقت عملکرد کلی این نوع زمین کردن محدود کردن وکاهش جریان خطا می باشد .

مقاومت بالا و پائین دو کلاس زمین مقاومتی است که به دامنه جریان خطایی که قصد محدود کردن آن را داریم وابسته  می باشد .

زمین مقاومت بالا برای خطوط جریان کمتر از A 10 و برای سیستم های KV15 با جریان بالا صورت می پذیرد و زمین مقاومت پایین جهت جریانهای حداقل A100 و به طور معمول ۲۰۰A تا A1000 انجام می پذیرد . این نوع زمین به برق گیرهای صاعقه وموجی

(Currevt  &  surge  Arrester ) نیازمند است . نوع متال اکسید برق گیرها باید بر اساس ماکزیمم ظرفیت ولتاژ عملیاتی پیوسته و همچنین یک ثانیه ظرفیت اضافه ولتاژ آنی تعیین و انتخاب گردد .

 زمین راکتانسی :

این نوع زمین جهت محدود کردن جریان کاربرد و معمولاً جهت اتصال نقطه صفر ژنراتورها استفاده می شود و علت اصلی این امر آن است که با اولین خطای جریانی ژنراتور از مدار خارج نگردد و همچنین سیم پیچ هایش آسیب نبیند .

در این روش یک سلف  (راکتور ) بین خنثس سیستم و زمین قرار می گیرد و نتیجتاً جریان خطای فاز به زمین از این طریق به مقدار جریان سه فاز محدود میگردد.

 زمین رزونانسی ( خنثی کننده خطای زمین )

در این نوع زمین یک راکتور (سلف) انتخاب شده از قبیل بین خنثی سیستم قرار می گیرد این سیم پیچ  در حقیقت با راکتانس زمین راکتانسی ، سری می گردد . با این راکتور انتخابی  و متغیر به کنترل جریان خطا پرداخته می شود. از این طریق جریان خطای زمین مقاومتی و با دامنه پایین میگردد . یعنی مقاومت در مقابل راکتانس بالا بوده و جریان ولتاژ و هم فاز نخواهندبود و این سیستم خود به خودخطا را خاموش می کند این روش عموماً در سیستم های توزیع بالای KV15 که از خطوط گسترده و زیاد توزیع و انتقال بهره می برد استفاده میشود به علت کم بودن این مورد در صنایع و کاربردها ، استفاده از این روش نیز محدود می باشد .

  • زمین کردن یکپارچه :

این نوع زمین اتصال مستقیم نقطه خنثی به زمین یکپارچه و شبکه ای  می باشد در حقیقت مدل این زمین تنها از راکتانس شبکه زمین به عنوان مقاومت بهره می برد در سیستم زمین یکپارچه در کنار مقاومت زمین راکتانس شبکه زمین مطرح می گردد که از راکتانس در خاموش کردن و محدود کردن جریان های خطا بهره برده می شود.

۵-۲)تفاوت دو مقوله Earth ، Ground :

باید توجه داشت که دو عبارت Earth ، Ground که عموماً به جای یکدیگر استفاده می شوند با یکدیگر متفاوت می باشند این دو با یکدیگر مرتبط هستند و حتی ممکن است اثرات یکسان را داشته باشند . لکن در واقع  دو مقوله متفاوت می باشند . برای توضیح این امر مثالی را می آوریم .

در یک هواپیما  ، اتصلات زمین ، سیمهای هادی زمین ، شمش های زمین وجود دارند لکن زمین مرجع ، زمین خاکی نمی باشد . یعنی مرجع زمین دراین نقطه متفاوت می باشد و این همان ground استفاده گردد و پتانسیل تماس در آن نقطه همان مرجع ground می باشد

در یک ساختمان مرتفع در طبقه دهم فریمهای فلزی ساختمان ممکن است به عنوان زمین مرجع یا ground استفاده گردد و پتانسیل تماس در آن نقطه همان مرجع ground استفاده گردد و پتانسیل تماس در آن نقطه همان مرجع ground می باشد . لکن در طبقه همکف همین پتانسیل مرجع در این دو نقطه متفاوت می باشد و این همان تفاوت بین  Earth و Ground می باشد .

این موضوع را میتوان به نوعی اساس ولتاژ انتقالی (transferred  voltage)  و خطرات برق گرفتگی ناشی از آن که در ضمیمه ۱ آمده است در نظر گرفت که در زمین کردن پستها و ایستگاههای اصلی برق و حتی ترانسها خود نمایی می کند لذا با توجه به تفاوت این دو مقوله ضروری به نظر می رسد و استفاده از این واژگان در ادبیات مقالات عملی شایان توجه می باشد .

به هر شکل زمین خاکی Earth به خاطر خواص خوبش به جهت ظرفیت عمل بالا و مقاومت زیاد در زیر پوسته زمین مورد تمایل انتخاب مرجع می باشد . ( مرجع پتانسیل ) و در هر حال ما از این طریق جریان و ولتاژهای نامطلوب و خطرناک را به مسیری مطمئن هدایت می کنیم .

بررسی سیستم های زمین به لحاظ کاربردی :

در کنار این موضوع که یک قالب و اصول کلی بر بدنه طراحی سیستم های زمین وجود دارد با توجه به  کاربرد سیستم زمین تفاوتهای آشکاری بین ساختار آنها وجود دارد . با توجه به اینکه هدف اصلی در طراحی و ساختار سیستم زمین از نوعی به نوع دیگر تغییر می کند برای روشن شدن این موضوع مطالبی چند ارائه می گردد .

شاید سیستم های فشار ضعیف که با مصرف کنندگان عادی جامعه سر و کار دارد تامین ایمنی انسان مهمترین موضوع باشد . لذا در این مورد طراحی بر اساس کاهش مقاومت زمین و قطع سیستم در صورت بروز اولین خطا باشد .

در سیستم های فشار قوی یا پستها که با کارکنان صنعت برق روبرو است در کنار عامل ایمنی حفظ و بقای سیستم برق دار ماندن سیستم در خطاهای کوچک عامل بسیار مهمی است لذا با توجه به گرانبها بودن سیستم های فوق زمین حساس و گسترده در طراحی ها منظور می گردد .

در تجهیزات DC یا مخابراتی نیز حساسیت بالا و گرانبها بودن تجهیزات مسائل ایزولاسیون را به عنوان فاکتوری حیاتی برای بقای سیستم مطرح می سازد .

در مسائل مربوط به صاعقه نیز زمینهای به خصوص که در فصول بعد به آن اشاره می گردد مد نظر قرار می گیرد

نکته جالب و پیچیده مطرح ، ارتباط ناخواسته زمینهای فوق الذکر در بعضی نقاط و هماهنگی و پایداری آنها خواهد بود . شاید این موضوع مهمترین موضوع در ساختار سیستم های زمین امروزی باشد . زیرا که با رشد و پیشرفت تکنولوژی و گسترش خدمات صنعت برق و از سوی دیگر رشد صنایع کامپیوتر ، مخابراتی و دیجیتالی حساس و گرانبها بودن آنها و همچنین محدود بودن زمین در گسترش آنها ، همجواری ناخواسته آنها مشکلات عدیده ای را فراهم ساخته است .

تقابل سیستم های زمین :

چنانچه پیشتر آمده است ساختار زمینهای مختلف حسب کاربرد تغییر می کند از سویی اثرات زمین های فشار قوی و موجکهای آن و امواج سیال از برق گیرها به سمت زمین و همچنین انتقال انرژی صاعقه به زمین به صورت القایی ، خازنی و مقاوتی بر زمین همجوار فشار ضعیف و مخابراتی تاثیر می گذارد در استانداردهای مختلف در این بندهایی آمده است .

 سیستم جریان مستقیم

مطابق استاندارد سیستم زمین شبهک های توزیع وزارت نیرو که برگرفته از استاندارد IEC می باشد . اتصال زمین سیستم جریان مستقیم DC تاسیسات مخابراتی تنها در ایستگاه تغذیه کننده انجام میگردد و در مورد سیستم های جریان مستقیم سه سیمه ، الکترود زمین باید به نقطه خنثی سیستم وصل شود .

در مورد سیستم های فشار متوسط اتصال زمین باید هم در ایستگاه تغذیه کننده و هم مصرف کننده انجام گردد . الکترود زمین باید به نقطه خنثی سیستم اتصال داده شود . الکترود زمین ممکن است در خارج از ایستگاهها یا در نقطه ای دور نسبت به هر یک از آنها نصب شود . در یکی از دو ایستگاه ، اتصال به زمین می تواند از طریق برق گیرها انجام شود به شرطی که اتصال به زمین خنثی در ایستگاه دیگر به نحوی که در بالا گفته شده است اجرا شده باشد .

 

فهرست مطالب

– چکیده                                            

بخش اول( تعاریف و معانی سیستم زمین)                                                    

– انواع زمین کردن به لحاظ اهداف

– ساختار الکتریکی زمین

– برسی سیستمهای زمین به احاظ کاربردی

– تقابل سیستم های زمین                                                     

بخش دوم(برسی تجهیزات زمین به لحاظ استاندارد)         

– ظرفیت حرارتی

– عملکرد حفاظت اضافه جریان

– مقاومت الکترود زمین و طبیعت ان

– مقاومت خاک

– رفتار خاک و مواد شیمیایی

– الکترودهای زمین

– هادی باز زمین

– اتصالات

– طراحی وانتخاب تجهیزات در سیستمهای زمین

– مقادیر اهمی توصیه شده و قابل قبول

بخش سوم (بررسی واجرای زمین فشار قوی)    

– زمین بست ها

– اندازه گیری مقاومت ویژه خاک وبارامتر های مدل

– روش تعیین و تخمین بارامترهای خاک

– اندازه گیری مقاومت خاک

بخش چهارم (نتایج و بیشنهاد ها)                    

ضماییم  

– ضمیمه ۱

– ضمیمه ۲

– ضمیمه ۳

بخش بنجم : شبیه سازی

 

تصاویر فایل پروژه :

588 589 590

591 592

 

خرید آنلاین پروژه

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 

 

  • فرمت فایل : Word –  تعداد صفحات : ۱۱۳ صفحه
  • حجم فایل : کمتر از ۱ مگا بایت
  • برای دانلود مقالات و پروژه های بیشتر در گرایش قدرت اینجا کلیک کنید.

درصورت بروز مشکل در هنگام خرید با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

ایمیل مدیریت پارسی برق : admin@parsibargh.com