پروژه حفاظت از ژنراتورها 

پروژه حفاظت از ژنراتورها،پایان نامه حفاظت از ژنراتورها،دانلود پروژه حفاظت از ژنراتورها،دانلود پایان نامه حفاظت از ژنراتورها،ژنراتور،دیزل ژنراتور،مقاله درباره ژنراتور،مقاله درباره حفاظت ژنراتور،ژنراتور سنکرون،پروژه درباره ژنراتور،دیزل ژنراتورها،پروژه های برق،مقالات برق،پایان نامه برق قدرت،حفاظت از ژنراتورها،ژنراتور نیروگاه،دانلود پروژه های برق،ژنراتور برق،حفاظت ژنراتور،پایان نامه ژنراتور،پایان نامه حفاظت ژنراتور

ژنراتور ها مهمترین و با ارزش ترین دستگاه های کارخانجات برق و نیروگاه ها می باشند. نقص داخلی ژنراتور علاوه بر زیانی که به خود ژنراتور وارد می کند ، باعث قطع شدن قسمت بزرگی از انرژی نیروگاه نیز می گردد و در صورتیکه زیانهای وارده بر ژنراتور در اثر نداشتن وسائل حفاظتی صحیح ، و قطع به موقع آن ازدیاد پیدا کند و گسترش یابد ، ترمیم و تعمیر محل عیب دیده ممکن است مدتها بدرازا کشد و بهره برداری از ژنراتور برای مدت زیادی متوقف گردد…

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید 

در نتیجه مجبوراً در تمام این مدت از ژنراتورهای دیگر بار بیشتری گرفته می شود ، تا کمبود برق شبکه جبران شود . اضافه بار در ژنراتورها علاوه بر اینکه ممکن است سبب خسارت دیدن آنها شود ، باعث کم شدن طول عمر و دوام آنها نیز می گردد . لذا برای جلوگیری از اینگونه زیانها، لازم است خطاهای داخل ژنراتور را پیش از توسعه شناخت و بر طرف کرد .

وظیفه دستگاه های حفاظتی ژنراتور اینست که خطا در همان مراحل ابتدائی پیدا کند ، بسنجد و باطلاع مسئولین امر برساند و در صورتیکه لازم باشد، خود جهت قطع ژنراتور از شبکه و برداشت تحریک اقدام کند . این عمل باید چنان سریع و ماهرانه انجام شود که نقطه مصدوم و معیوب فرصت توسعه یافتن پیدا نکند .

دستگاههای حفاظتی ژنراتورهای با دور کم (ژنراتورهای توربین آبی) و با دور زیاد (توربوژنراتورها) متفاوت نیستند . تنها تفاوت دستگاه های حفاظتی ژنراتورها ، در نوع اتصال ژنراتورها ) متفاوت نیستند . تنها تفاوت دستگاههای حفاظتی ژنراتورها، در نوع اتصال ژنراتورها به شبکه ،‌« اتصال واحد » و « اتصال شین » می باشد

در اتصال شین ، ژنراتورها دارای ترانسفورماتور مخصوص بخود نیستند ،‌بلکه انرژی ژنراتورها مستقیماً به شین جمع کننده نیرو منتقل می شود و سپس به کمک یک یا چند ترانسفورماتور ، انرژی لازم از شین ها گرفته می شود .

خطاهائی که در ژنراتور اتفاق می افتد یا در اثر کمبود و نقصان ایزولاسیون و عایق بندی قسمتی از سیم پیچی های ژنراتور و کابلهای رابط آن است و یا بستگی به عوامل خارجی دیگر دارد . لذا می توان حفاظت ژنراتور را به دو دسته تقسیم کرد .

«حفاظت در مقابل خطاهای داخلی » و « حفاظت در مقابل عوامل خارجی غیر مجاز » .

 

I حفاظت در مقابل خطاهای داخلی

خطاهائی که در داخل ژنراتور ممکن است اتفاق افتد، می توان به دو دسته منطقه ای تقسیم کرد . که عبارتند از خطاهای استاتور و خطاهای رتور .

الف – خطاهائی که در سیم پیچی استاتور پیش می آید عبارتست از :

۱- اتصال بین دو فاز

۲- اتصال حلقه

۳- اتصال زمین و اتصال زمین دوبل

 

 

ب- خطاهائی که در رتور پیش می آید عبارتست از:

۱-اتصال زمین

۲-اتصال حلقه یا اتصال زمین دوبل

۳-قطع شدگی (قطع تحریک )

 

II-حفاظت در مقابل خطرات خارجی

عوامل خارجی که سبب خطا در داخل ژنراتور می شود نیز به دو دسته تقسیم می شود یکی از عواملی که در شبکه برق پیش می آید ، دیگری عواملی که در قسمت گرداننده رتورژنراتور پیش می آید و مستقیماً بر روی ژنراتور موثر است .

الف- عواملی که در شبکه پیش می آید عبارتست از :

۱-اتصال کوتاه در شبکه (مخصوصاً در اتصال مستقیم ژنراتور به شین )

۲-بارکج ( بار نامتعادل)

۳-ازدیاد ولتاژ در اثر برداشت غیر مترقبه و پیش بینی نشده قسمت بزرگی از بار ژنراتور .

ب- خطاهائی که در وسیله گرداننده رتورژنراتور پیش می‌آید عبارتست از :

۱-خراب شدن توربین

۲-قطع بخار

در ضمن باید دانست که تنها قطع ژنراتور از شبکه برق ، در موقع بروز خطا کافی نیست ، بلکه باید انرژی که سبب اتصالی و خطا شده است نیز از بین برداشته شود .

دستگاههائی که باید در موقع قطع ژنراتور بکار افتد عبارتست از :

۱-دستگاه برداشت تحریک

۲-دستگاه خاموش کننده جرقه (دستگاه آتش نشانی )

حفاظت قسمت مکانیکی ژنراتور مثل دستگاه تنظیم درجه حرارت یاطاقانها و تنظیم هوای خنک کننده و تمیز و یا هیدرژن ، مربوط به حفاظت الکتریکی ژنراتور نمی باشد ، گرچه اغلب عدم کار صحیح این دستگاه ها نیز باعث قطع ژنراتور می شود .

حفاظت در مقابل خطاهای داخلی بوسیله دستگاه های حفاظتی زیر انجام می شود .

۱- راله دیفرنسیل برای تشخیص اتصال دو فاز مختلف در ژنراتور

۲- رله اتصال حلقه برای تشخیص اتصال حلقه در یکفاز ژنراتور

۳- رله اتصال زمین برای حفاظت ژنراتور در مقابل اتصال زمین سیم پیچی استاتور

۴- رله توان متقابل برای حفاظت کلی ژنراتورهای کوچک

حفاظت در مقابل عوامل خارجی بوسیله دستگاه های حفاظتی زیر انجام می شود.

۱- رله حرارتی برای حفاظت در مقابل بار زیاد

۲- رله جریان زیادب رای حفاظت در مقابل اتصال کوتاه

۳- رله ولتاژ زیاد برای حفاظت در مقابل ولتاژ زیاد غیر مجاز

۴- رله بار متعادل برای حفاظت در مقابل بار نامتعادل غیر مجاز

۵- رله برگشت وات برای جلوگیری از حالت موتوری شدن ژنراتور

 

 

 

فهرست مطالب

 

حفاظت ژنراتور
– مقدمه
– حفاظت در مقابل خطاهای داخلی
– حفاظت در مقابل خطرات خارجی
– خطاهای سیم پیچی استاتور
– اتصال دو فاز و رله محافظ آن
– روش های مختلف برای تشخیص اتصال دو فاز داخلی
– رله جریان زیاد زمانی
– رله دیفرنسیال
– اتصال حلقه و رله حفاظت
– روش های مختلف برای تشخیص اتصال حلقه
– کنترل منتجه ولتاژها
– کنترل منتجه جریانها
– رله دیفرنسیال عرضی
– رله جریان زیاد
– اتصال زمین و رله حفاظت آن
– حفاظت اتصال زمین ژنراتور در اتصال واحد
– استفاده از رله ولتمتری برای حفاظت اتصال زمین
– استفاده از رله آمپریک در حفاظت اتصال زمین
– رله اتصال زمین برای ژنراتوری که نقطه صفر ستاره آن ایزوله باشد
– حفاظت ۱۰۰ درصد اتصال زمین ژنراتور
– حفاظت اتصال بدنه ژنراتوری که مستقیما شین را تغذیه می کند
– حفاظت ژنراتوری که نقطه صفر ستاره آن را بشود زمین کرد
– حفاظت ژنراتور در صورتیکه از نقطه صفر ستاره آن نشود استفاده کرد
– سنجش منجه جریانها
– رله دیفرنسیال
– خطاهای سیم پیچی تحریک کننده (رتور)
– اتصال بدنه در سیم پیچی تحریک کننده و رله محافظ آن
– قطع شدگی در مدار تحریک و رله محافظ آن
– حفاظت ژنراتور در مقابل خطرات خارجی
– بار زیاد و رله محافظ آن
– اتصال کوتاه در شبکه و رله محافظ آن
– بار نامتعادل و رله محافظ آن
– ازدیاد ولتاژ و رله محافظ آن
– موتوری شدن ژنراتور در اثر برگشت وات
– تضعیف سریع حوزه
– دستگاه خاموش کننده جرقه
– منبع

 

تصاویر فایل پروژه :

361 362 363

364

 

 

 

 

 

خرید آنلاین پروژه

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 

  • فرمت فایل : Word –  تعداد صفحات : ۶۲ صفحه
  • حجم فایل : ۳٫۹۷ مگا بایت
  • برای دانلود مقالات و پروژه های بیشتر در گرایش قدرت اینجا کلیک کنید.

درصورت بروز مشکل در هنگام خرید با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

ایمیل مدیریت پارسی برق : admin@parsibargh.com