پروژه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق ۱۳۱ صفحه

به طور کلی برای تبدیل ولتاژ در شبکه از ترانسفورماتور استفاده می شود . در سیستم های توزیع انرژی برای تبدیل ولتاژ از سطح فوق توزیع ( مثلا ۶۳ کیلو ولت ) به توزیع ( مثلا۲۰ کیلو ولت ) و یا از سطح ولتاژ توزیع به توزیع فشار ضعیف (مثلا ۳۸۰ ولت ) از ترانسفورماتور استفاده می شود . ترانسفورماتورهای مورد استفاده ، به ترتیب ترانسفورماتورهای قدرت و   ترانسفورماتور های توزیع نامیده می شوند. در این فصل انواع، کاربردها، استانداردها، ساختار، شیوه های بارگیری، مدار معادل و اتصالات ترانسفورماتورهای توزیع مطرح می شود. مشخصه های الکتریکی و محاسبات تنظیم ولتاژ و جریان اتصال کوتاه نیز مورد بررسی قرار  می گیرند. نظر به این که در این فصل ترانسفورماتور به عنوان یک المان سیستم توزیع از نقطه نظر بهره برداری و نه طراحی مورد بررسی قرار می گیرد طراحی ساختمان ترانسفورماتور، نوع هسته و جزئیات دیگر مطرح  نمی شود .

پروژه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق,پایان نامه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق,دانلود پروژه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق,ترانسفورماتور توزیع,پروژه ترانسفورماتور توزیع,مقاله ترانسفورماتور توزیع,دانلود مقاله ترانسفورماتور توزیع,دانلود پروژه های برق,مقالات برق,پروژه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق,شبکه های توزیع برق,مقاله ترانسفورماتور,ترانسفورماتورها,ترانسفورماتور توزیع در شبکه,پروژه های برق,انواع ترانسفورماتور توزیع

ترانسفورماتورهای تا قدرت حدودKVA ۱۰۰۰ به عنوان ترانسفورماتورهای توزیع و ترانسفورماتورهای با قدرت بیشتر به ترانسفورماتورهای قدرت موسوم هستند . ولی گاهی ترانسفورماتورهای توزیع در ابعاد بزرگتری نیز ساخته می شوند . در این فصل ترانسفورماتورهای توزیع مورد بررسی قرار       می گیرند اگر چه اشاره ای نیز به ترانسفورماتورهای قدرت مورد استفاده در سطح فوق توزیع می شود .

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه گردد

۱-۱ انواع ترانسفورماتورهای توزیع

ترانسفورماتورهای توزیع را از نقطه نظر نوع سیستم خنک کننده و یا نوع ساختمان و قدرت آن ها   می توان تقسیم بندی کرد .

 

۱-۱-۱تقسیم بندی ترانسفورماتور از نقطه نظر سیستم خنک کننده

یکی از راه های طبقه بندی ترانسفورماتورهای توزیع شیوه ی خنک کردن و محیط عایقی به کار رفته می باشد. در حالت کلی، ترانسفورماتورهای توزیع از نوع خشکیا روغنی هستند.

ترانسفورماتورهای نوع خشک به کمک هوا خنک و عایق بندی می شوند . این ترانسفورماتورها در مکان هایی که روغنی بودن ترانسفورماتور از نظر ایمنی خطرناک می باشد، همانند صنایع و مؤسسات تجاری، کاربرد گسترده ای دارند. این ترانسفورماتورها برای مقادیر توان نامی تا حدود KVA1000 و سطح ولتاژهای نامی تا KV15 ساخته می شوند .

 

ترانسفورماتورهای روغنی دو نوع می باشند : انواع روغنی معمولی  و انواع روغنی مخصوص که در نوع اخیر، محلول خنک کننده یک اسکرل نسوز می باشد .انواع روغنی معمولا برای نصب روی تیرهای برق، در پست های زیر توزیع ( برای مصرف کننده های خانگی ) به کار می روند . ترانسفورماتورهای روغنی مخصوص در جاهایی که ریسک آتش سوزی زیاد است استفاده می شوند .

تقریبا تمامی ترانسفورماتورهای معرفی شده، خود خنک کن   می باشند وخنک سازی اجباری با هوا و اجباری با روغن در ترانسفورماتورهای کلاس توزیع استفاده نمی شود. در سال های اخیر ترانسفورماتورهایی با محیط های خنک کننده دیگر ساخته شده است، از جمله ترانسفورماتورهای با ایزولاسیون گازی که با بخار خنک می شوند . با این وجود، در حال حاضر این محیط های خنک کننده جدید در ترانسفورماتورهای توزیع کاربرد چندانی ندارند .

 

۱-۱-۲ تقسیم بندی ترانسفورماتور از نظر ساختمان و قدرت

ترانسفورماتورهای توزیع شامل ترانسفورماتورهای توزیع هوایی و زمینی هستند . ترانسفورماتورهای هوایی، حجم و قدرت کمتری نسبت به ترانسفورماتورهای زمینی دارند . شکل های (۱-۱) و (۱-۲) یک نمونه از این ترانسفورماتورها را نشان می دهند . در ادامه به توضیح بیشتر در مورد هر یک می پردازیم.

ترانسفورماتورهای سیستم توزیع هوایی

ترانسفورماتورهای سیستم توزیع هوایی ( در مقابل سیستم توزیع زیر زمینی ) به سه نوع کلی ترانسفورماتورهای معمولی، خود محافظ کامل (CSP) و خود محافظ کامل برای بانک ثانویه (CSPB) تقسیم می شوند . در ادامه هر یک از این انواع و کاربردهای عمومی آن ها شرح داده خواهد شد .

 

ترانسفورماتورهای معمولی : در ترانسفورماتورهای معمولی، تجهیزات حفاظتی به صورت یکپارچه به صورت جزئی از ترانسفورماتور وجود ندارد . تجهیزات حفاظتی این ترانسفورماتورها باید جداگانه خریداری و نصب شوند . ترانسفورماتورهای معمولی نصب شده روی تیر، برای تغذیه مصرف کنندگان مسکونی، صنعتی کوچک و تجاری کوچک به کار می روند . البته ترانسفورماتورهای با ولتاژ نامی بالاتر از محدوده ذکر شده که برای مقاصدی خاص همچون تأمین توان کمکی در پست ها به کار می روند را نیز می توان روی تیر نصب کرد . ترانسفورماتورهای توزیع با مقادیر نامی بیشتر از محدوده یاد شده، روی یک زمین هموار یا در پست های کوچک نصب می شوند .

 

ترانسفورماتورهای خود محافظ کامل  (CSP) : ترانسفورماتورهای خود محافظ کامل، دارای حفاظت خودی در مقابل صاعقه یا امواج ضربه خط، اضافه بارها و اتصال کوتاه ها می باشند .  حفاظت سیم پیچی اولیه در برابر صاعقه، بوسیله ی  برقگیر های نصب شده روی تانک ترانسفورماتور انجام می گیرد .

هر کدام از بوشینگ های اولیه خارجی که به طور کامل زمین نشده اند، برقگیر مخصوص به خود دارند . حفاظت صاعقه سیم پیچی ثانویه انجام می شود . نیازی به برقگیر در ثانویه نیست زیرا ولتاژ نامی ثانویه در حدی نیست که موجب جرقه زدن یا تخلیه الکتریکی در شکاف هوایی گردد . برقگیر های اولیه معمولا از نوع دفع کننده [۸] هستند .

حفاظت اضافه بار به کمک مدار شکن های داخل تانک ترانسفورماتور انجام می شود . مدار شکن ها از نظر حرارتی با مقادیر نامی ترانسفورماتور هماهنگ شده اند تا دقیقا تابع دمای واقعی مس کلاف ها باشند .  بدین منظور، جریان ثانویه را از بی متال مدار شکن که در مسیر جریان روغن بکار رفته برای خنک کردن سیم پیچی قرار داده شده است، عبور می دهند . بالاتر رفتن دمای بی متال ( و بنابراین کلاف ها ) از حدی موجب تریپ مدار شکن ها به وضعیت مدار باز می شود . اکثر ترانسفورماتور های CSP  روی اهرم خارجی       مدار شکن خود یک لامپ هشدار دهنده قرمز رنگ که نشانگر بیش از گرم بودن سیم پیچی ها می باشد دارند . لامپ هنگامی روشن می شود که دمای سیم پیچی به حد دمای ASA برای کلاس A رسیده باشد . در صورت عدم توجه به لامپ هشدار دهنده و رسیدن دمای سیم پیچی به سطحی خطرناک، مدار شکن ها تریپ خواهند کرد .

پس از تریپ، مدار شکن را می توان بوسیله یک اهرم شارژ نمود . در اکثر ترانسفورماتور های CSP می توان اهرم را روی یک وضعیت اضطراری تنظیم کرد که در این صورت امکان تحمل اضافه بار تا زمانی که تعویض ترانسفورماتور میسر شود ، فراهم می گردد .

اتصالات حفاظتی درونی میان سیم پیچی اولیه و بوشینگ اولیه، ترانسفورماتور را هنگام وقوع خطای داخلی ایزوله می کنند و در نتیجه بقیه سیستم اولیه را در مقابل خطای ترانسفورماتور حفاظت می نمایند و همچنین احتمال وقوع و گسترش آتش سوزی در روغن ترانسفورماتور را به حداقل می رسانند .

تمام ترانسفورماتور های توزیع CSP قابل نصب روی تیر هستند .

ترانسفورماتور های خود محافظ کامل با بانک ثانویه  ( CSPB ) 

ترانسفورماتور توزیع CSPB برای کار با بانک ثانویه طراحی شده اند . این ترانسفورماتور ها متشکل از چندین ترانسفورماتور توزیع هستند که ثانویه آن ها با هم موازی شده است و همگی از یک فیدر اولیه تغذیه می شوند. با این تدبیر، اضافه بارهای لحظه ای بین سه یا تعداد بیشتری ترانسفورماتور، توزیع می شود و در نتیجه نوسان ولتاژ ناشی از تغییرات ناگهانی بار کاهش می یابد و همچنین از خاموشی ناشی از خطای یک ترانسفورماتور جلوگیری می شود . بانک ترانسفورماتوری می تواند به شکل حلقه ثانویه باز یا بسته باشد .

566

حفاظت صاعقه و اتصال کوتاه ترانسفورماتور CSPB همانند حفاظت ترانسفورماتور CSP است . ولی ترانسفورماتور های CSPB دو سری مدار شکن دارند که سری دوم برای عمل تقسیم بندی ثانویه به کار می رود . بنابراین در صورتی که فازی دچار خطا شود یا قسمتی از خط روی ثانویه اضافه بار گردد       می توان آن را از بقیه قسمت ها جدا نمود ، بی آن که هیچ ظرفیت ترانسفورماتوری از بانک جدا شود یا این که خطا به دیگر فازها منتقل شود . ترانسفورماتور های CSPB تک فاز تنها برای کاربردهای تک فاز و ترانسفورماتور های CSPB سه فاز تنها برای کاربردهای سه فاز طراحی می شوند .

 

ترانسفورماتورهای سیستم توزیع زمینی

نصب ترانسفورماتور های توزیع به صورت هوایی در مناطق پر ازدحام و مکان هایی که زیبایی ظاهری مورد توجه می باشد، مناسب نیست .در چنین جاهایی که از ترانسفورماتور های توزیع زمینی استفاده می شود . ترانسفورماتور های زمینی به سه نوع مترو، مسکونی کم مصرف و ترانسفورماتور های شبکه تقسیم می شوند . هرکدام از این ترانسفورماتور ها نیاز به نوع ویژه ای از سیستم توزیع دارد .

 

ترانسفورماتورهای مترو : ترانسفورماتور های مترو عموما در انبارهای زیر زمینی یا در سطح زمین نصب می شوند . ترانسفورماتور های مترو از نوع معمولی و یا از نوع CP ( با حفاظت جریانی ) می باشند .       مدار شکن های فشار ضعیف و اتصالات حفاظتی فشار قوی در داخل ترانسفورماتور های CP نصب شده است . ویژگی های حفاظتی ترانسفورماتور های CP همانند ترانسفورماتور های CSP است جز اینکه حفاظت صاعقه ندارند . در سیستم های تغذیه شده با کابل معمولا نیازی به حفاظت صاعقه نیست .

 

مناطق مسکونی کم مصرف : برای سیستم های زمینی مسکونی کم مصرف نیز از همان ترانسفورماتور های معمولی بکار رفته در سیستم توزیع هوایی می توان استفاده کرد . این ترانسفورماتور ها باید داخل یک اتاقک روی سطح زمین یا نیمه مدفون در زمین قرار گیرد . این ترانسفورماتور ها می توانند از نوع معمولی یا CSP باشند .

 

ترانسفورماتورهای شبکه : ترانسفورماتور شبکه برای انتقال توان به ثانویه ولتاژ پایین سیستم شبکه به کار می رود . کلید جداکننده و زمین کننده اولیه و حفاظت کننده شبکه به صورت یکپارچه روی ترانسفورماتور نصب می شوند . کلید اولیه، تعمیر و سرویس ترانسفورماتور و فیدر ورودی را تسهیل می نماید . محافظ شبکه، فیدر اولیه و ترانسفورماتور را در برابر خطا و اضافه بار حفاظت می کند .

سه نوع ترانسفورماتور شبکه وجود دارد : مایعی، نوع خشک با تهویه و نوع خشک . هر سه نوع دارای توان نامی از ۱۵۰ تا KVA 2000 می باشند . واحدهای مایعی توان نامی تا KVA2500نیز دارند . ترانسفورماتور های شبکه با توان نامی بیش از KVA 1000 دارای ولتاژ ثانویه ۴۸۰ ولت یا بالاتر می باشند . ترانسفورماتور های نوع مایعی از همه رایج ترند و تقریبا در همه سیستم های شبکه ثانویه به کار می روند .

واحد های نوع خشک با تهویه، در جاهایی که روغن خطر آتش سوزی ایجاد می کند و مکان هایی که آلودگی هوا مشکلی برای سیستم تهویه باز پدید نمی آورد، استفاده می شوند . این واحدها اغلب برای تغذیه سیستم شبکه ای کارخانه های صنعتی یا اماکن تجاری به کار می روند.

567

 

۱-۲ استانداردهای ترانسفورماتور توزیع

۱-۲-۱ استانداردهای حرارتی و اتصال کوتاه

استانداردهای حرارتی به کار رفته در ترانسفورماتور های توزیع همانند استانداردهای حرارتی ترانسفورماتور های قدرت می باشد .

ترانسفورماتور باید قادر به تحمل فشارهای مکانیکی و گرمایی ناشی از اتصال کوتاه های روی ترمینال های هر سیم پیچی باشد بدون این که صدمه ببیند .

اگر ولتاژ نامی در ترمینال های دیگر سیم پیچی ها که برای اتصال به منابع انرژی در نظر گرفته شده اند برقرار باشد، باید شرایط ذیل تأمین شود :

  • دامنه جریان اتصال کوتاه متقارن RMS در هر یک از سیم پیچی های ترانسفورماتور نباید از ۲۵ برابر جریان نامی سیم پیچی فراتر رود . برای تعیین فشارهای مکانیکی، جریان اولیه در حالت اتصال کوتاه در نظر گرفته می شود .
  • طول مدت اتصال کوتاه به پریودهای زمانی ذیل محدود می شود . مقادیر میانی به کمک میانیابی به دست می آیند . در مورد مدارهایی که ویژگی باز – بست دارند، ترانسفورماتور باید قادر به تحمل اتصال کوتاه های متوالی باشد، با این فرض که مابین وقوع پی در پی اتصال کوتاه ها تا دمای کار عادی خنک نشود البته مجموع طول مدت های اتصال کوتاه ها نباید از زمان داده شده در جدول (۱– ۱) تجاوز نماید .

568

از شرط اول چنین بر می آید که اگر اتصال کوتاه خارجی، جریانی بیش از ۲۵ برابر جریان نامی را در سیم پیچی به وجود آورد تضمینی به حفاظت خودی ترانسفورماتور در مقابل فشارهای مکانیکی داخلی وجود ندارد . ترانسفورماتوری خود محافظ است که امپدانس آن بر مبنای مشخصات ترانسفورماتور، ۴ درصد یا بیشتر باشد و تنها یک سیم پیچی آن به منبعی که در جریان اتصال کوتاه دخیل است، متصل باشد . این مسأله در ترانسفورماتور های قدرت اهمیت چندانی ندارد زیرا راکتانس ترانسفورماتور های قدرت معمولا به میزان قابل توجهی بیشتر از ۴ درصد است .

ترانسفورماتور های توزیع اغلب امپدانسی زیر ۴ درصد و گاهی کمتر از ۲ درصد دارند . در این ترانسفورماتور ها ضمانتی به حفاظت خودی در برابر جریان های اتصال کوتاه بیش از ۲۵ برابر جریان نامی وجود ندارد . البته با توجه به اثر محدود کننده امپدانس سیستم و امپدانس خطا، امکان وقوع خطاهایی با چنین جریان هایی بعید است . با این حال در موارد خاص باید احتیاط های لازم برای محدود کردن جریان خطا به عمل آورده شود .

 

۱-۲-۲ علامت گذاری ترمینال ها یا سر سیم ها

ترمینال ها یا سرهای یک ترانسفورماتور نقاطی هستند که مدارهای الکتریکی خارجی به آن ها متصل می شوند . مطابق با استانداردهای NEMA و ASA، سیم پیچی فشار قوی با علامت HV یا H و سیم پیچی فشار ضعیف با LV یا X مشخص می شود . در ترانسفورماتور هایی با بیش از دو عدد سیم پیچی، سیم پیچی ها بترتیب کاهش ولتاژ با حروف H ،X ،Y و Z علامت گذاری می شوند .

اگر از روبرو به طرف فشار قوی نگاه کنیم، ترمینال H1 سمت راست قرار دارد . در ترانسفورماتور های تک فاز سرها به گونه ای شماره گذاری می شوند که هنگامی که H1 به X1 متصل می گردد ولتاژ میان سر H با بزرگترین شماره و سر X با بزرگترین شماره، کمتر از ولتاژ سیم پیچی فشار قوی می باشد .

در ترانسفورماتور های سه فاز، اگر از روبرو به سیم پیچی فشار قوی نگاه کنیم ترمینال های H1  سمت راست قرار دارد و ترمینال های H2 و  H3 به ترتیب شماره از راست به چپ قرار دارند . هنگامی که از روبرو به سیم پیچی فشار ضعیف نگاه کنیم ترمینال X1 سمت چپ قرار دارد و ترمینال های X2 و X3 به ترتیب شماره به دنبال X1 از چپ به راست قرار دارند . علامت گذاری یک ترانسفورماتور سه فاز مطابق شکل ( ۱-۳ ) است.

۱-۲-۳ پلاریته ترانسفورماتور

ترمینال های سیم پیچی ترانسفورماتور برای نشان دادن پلاریته و تمایز طرف فشار قوی و فشار ضعیف علامت گذاری شده اند . البته اولیه و ثانویه بودن بدین صورت مشخص نمی شود زیرا اولیه یا ثانویه بودن هر کدام از سیم پیچی ها بستگی به اتصالات ورودی و خروجی دارد .

569

پلاریته ترانسفورماتور بیانگر جهت جریان جاری شده در سرهای فشار قوی نسبت به جهت جریان جاری شده در سرهای فشار ضعیف، در هر لحظه می باشد . به عبارتی ساده تر، پلاریته ترانسفورماتور جهت نسبی ولتاژهای القا شده بین سرهای فشار قوی و ترمینال های فشار ضعیف را نشان می دهد . پلاریته یک  ترانسفورماتور توزیع تک فاز می تواند افزایشی   یا کاهشی  باشد . اگر علامت گذاری ها استاندارد باشند، ولتاژ از H1 به H2 همیشه هم جهت یا هم فاز با ولتاژ از X1 به X2 خواهد بود . اگر در ترانسفورماتوری ترمینال های H1 و X1 مجاور باشند، همان گونه که در شکل ( ۱-۴- الف ) نشان داده شده است، ترانسفورماتور پلاریته افزایشی دارد .

پلاریته ترانسفورماتور را با انجام یک آزمایش ساده می توان تعیین کرد . ابتدا دو ترمینال مجاور سیم پیچی های فشار قوی و فشار ضعیف به یکدیگر متصل می شوند و سپس یک ولتاژ معمولی مطابق شکل        ( ۱-۵ ) به سیم پیچی فشار قوی اعمال می گردد و ولتاژ بین ترمینال هایی از سیم پیچی های فشار قوی و فشار ضعیف که به یکدیگر متصل نشده اند اندازه گیری می شود . همانگونه که در شکل ( ۱-۵- الف ) نشان داده شده است، اگر ولتاژ خوانده شده کمتر از ولتاژ اعمال شده به سیم پیچی فشار قوی باشد، پلاریته کاهشی می باشد . مطابق شکل ( ۱-۵- ب )، اگر ولتاژ خوانده شده بزرگتر از ولتاژ اعمالی باشد پلاریته افزایشی است .

مطابق استانداردهای صنعتی، تمام ترانسفورماتور های تک فاز KVA200 و کوچکتر با ولتاژ های فشار قوی V8660 و کمتر ( ولتاژ های سیم پیچی )، پلاریته افزایشی دارند . تمام ترانسفورماتور های تک فاز دیگر، پلاریته کاهشی دارند . علامت گذاری های پلاریته هنگام اتصال ترانسفورماتور ها به بانک های سه فاز به کار می آیند .

570

571

-۲-۴ کلاس های عایق بندی ترانسفورماتور توزیع

کلاس عایق بندی یک ترانسفورماتور توزیع نشان گر آزمایش های دی الکتریکی است که ترانسفورماتور می تواند تحمل کند . کلاس های عایق بندی معمولا به صورت عددی بر حسب KV مشخص می شود . این عدد مربوط به حداکثر مقدار بالاترین ولتاژ نامی میان ترمینال ها برای اتصال فاز به فاز می باشد که روی این کلاس عایق بندی خاص می افتد . برای نمونه، ترانسفورماتوری که به صورت ستاره یا مثلث به یک سیستم KV69 متصل می شود در کلاس عایق بندی KV69 قرار می گیرد .

در مورد قانون بالا استثنایی برای تعیین کلاس ولتاژ وجود دارد . ترانسفورماتور های تک فاز با ولتاژ نامی KV66/8 و کمتر، برای ولتاژهای آزمایش مربوط به اتصال ستاره عایق بندی شده اند بنابراین اگر این ترانسفورماتور ها در یک اتصال مثلث به کار روند، کلاس عایق بندی آن ها یک کلاس لازم برای ولتاژ نامی آن ها خواهد بود . بنابراین یک ترانسفورماتور تک فاز با سیم پیچی ۲۴۰۰ ولت، برای اتصال به یک سیستم متصل شده به صورت ستاره ۴۱۶۰ ولت، دارای عایق بندی کافی می باشد .

 

آزمایش دی الکتریک

کلاس عایق بندی، معرف آزمایش های دی الکتریک استانداردی است که ترانسفورماتور باید قادر به تحمل آن ها باشد . این آزمایش های دی الکتریک شامل آزمایش موج ضربه، آزمایش پتانسیل اعمالی و آزمایش پتانسیل القایی است . ولتاژهای آزمایش دی الکتریک برای کلاس های عایقی مختلف در استاندارد NEMA آمده است .

آزمایش های دی الکتریک ترانسفورماتور های توزیع بجز در دو مورد خاص، شبیه آزمایش های دی الکتریک ترانسفورماتور های قدرت که در مرجع ۷ تشریح شده اند هستند :

  • دامنه موج ضربه بکار رفته برای ترانسفورماتور های توزیع کلاس KV10 و پایین تر، کمتر از دامنه موج ضربه بکار رفته برای آزمایش ترانسفورماتور های قدرت می باشد .
  • ترانسفورماتور های توزیع کلاس KV15 و پایین تر، هیچ آزمایش پیشانی موج ضربه با استاندارد ثبت شده ای ندارند .

 

فهرست مطالب

ترانسفورماتورهای توزیع

۱-۱ انواع ترانسفورماتورهای توزیع

۱-۱-۱تقسیم بندی ترانسفورماتور از نقطه نظر سیستم خنک کننده

۱-۱-۲تقسیم بندی ترانسفورماتور از نظر ساختمان و قدرت

ترانسفورماتورهای سیستم توزیع هوایی

ترانسفورماتورهای خود محافظ کامل   (CSP)

ترانسفورماتور های خود محافظ کامل با بانک ثانویه   ( CSPB )

ترانسفورماتورهای سیستم توزیع زمینی

۱-۲ استانداردهای ترانسفورماتور توزیع

۱-۲-۱ استانداردهای حرارتی و اتصال کوتاه

۱-۲-۲ علامت گذاری ترمینال ها یا سر سیم ها

۱-۲-۳ پلاریته ترانسفورماتور

۱-۲-۴ کلاس های عایق بندی ترانسفورماتور توزیع

۱-۳ مشخصه های الکتریکی

۱-۳-۱ مدار معادل های ترانسفورماتور

۱-۳-۲ امپدانس های ترانسفورماتور

۱-۳-۳ تلفات ترانسفورماتور و جریان تحریک

۱-۳-۴ جریان تحریک جریان های هجومی

۱-۴   اتصالات و معادل های ترانسفورماتور تک فاز

۱-۴-۱ ترانسفورماتور دو سیم پیچه ساده

۱-۴-۲ ترانسفورماتور با چند سیم پیچ ثانویه

۱-۴-۳ ثانویه های سه سیمه

ترانسفورماتور بوستر

۱-۵  اتصالات و مدار معادل های بانک های سه فاز متعادل

۱-۵-۱  امپدانس توالی صفر بانک های سه فاز

۱-۵-۲ اتصال مثلث – مثلث

۱-۵-۳  اتصال ستاره – ستاره

۱-۵-۴ اتصال ستاره – مثلث

۱-۶ اتصال ها و معادل های نامتعادل  ترانسفورماتور

۱-۶-۱ اتصال مثلث – باز

۱-۶-۳ بانک های سه  ترانسفورماتور ی با  ترانسفورماتور های با اندازه های نابرابر

۱-۶-۴  ترانسفورماتور دوبلکس

۱-۶-۵   ترانسفورماتور با اتصال T-T

۱-۶-۶ ثانویه مثلث با تپ میانی زمین شده

۱-۷ ملاحظات مربوط به انتخاب اتصالات بانک های سه فاز

۱-۷-۱ انتقال فاز یا ملاحظات ولتاژی

۱-۷-۲ اتصال های ستاره – ستاره

جریان های تحریک هارمونیک سوم

تنظیم ولتا‍‍‍ژ ‍‌با بارهای تک فاز

جابجایی نقطه خنثی

اتصال ستاره – ستاره با نقطه خنثی ایزوله

اتصال ستاره – ستاره با نقطه خنثی زمین شده و نقطه خنثی سیستم تغذیه ایزوله

اتصال ستاره – ستاره با نقطه خنثی زمین شده و نقطه خنثی سیستم تغذیه زمین شده

۱-۷-۳ بانک های مثلث – مثلث

۱-۷-۴ بانک های ستاره – مثلث

۱-۷-۵ اتصالات ترانسفورماتور CSP

۱-۸ ترانسفورماتور های زمین

۱-۸-۱ امپدانس های اتصال ستاره – مثلث

۱-۸-۲ امپدانس های اتصال زیگزاگ

۱-۹ بارگیری ترانسفورماتور های توزیع

۱-۱۰ اتو ترانسفورماتور

۱-۱۰-۱ تئوری اتو ترانسفورماتور با دو سیم پیچی

۱-۱۰-۲ اتو ترانسفورماتور های سه سیم پیچه

۱-۱۰-۳ تپ های اتو ترانسفورماتور

۱-۱۰-۴ مشخصه های بهره برداری اتو ترانسفورماتور

۱-۱۱حفاظت ترانسفورماتور های توزیع

مراجع

 

تصاویر فایل پروژه :

572 573 574

575 576 577

 

 

 

خردی آنلاین پروژه

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 

  • فرمت فایل : Word –  تعداد صفحات : ۱۳۱ صفحه
  • حجم فایل : ۶٫۶۵ مگا بایت
  • برای دانلود مقالات و پروژه های بیشتر در گرایش قدرت اینجا کلیک کنید.

درصورت بروز مشکل در هنگام خرید با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

ایمیل مدیریت پارسی برق : admin@parsibargh.com