پروژه بررسی سیستم اتوماسیون مرکز دیسپاچینگ توزیع

مقدمه
در سال های اخیر بحث بازار انرژی و خصوصی سازی صنعت برق بطور جدی مطرح شده و در حال پیگیری توسط دستگاه های ذیرربط می باشد. از مصادیق بارز این حرکت ایجاد رقابت در صنعت برق می باشد که باعث افزایش کیفیت برق تولیدی با کمترین هزینه های ممکن می شود.اتوماسیون توزیع و کنترل از راه دور بعنوان یک راه حل هوشمند است که با بکارگیری یک فن آوری مناسب باعث افزایش راندمان شبکه با کمترین هزینه بهره برداری می شود.بهره برداری با استفاده از تجهیزات اتوماسیون باعث حذف بسیاری از نقل و انتقالات پرسنلی جهت ارسال به نقاط سوئیچ زنی می شود و با انجام سریع برخی از سوئیچ زنی ها،قابلیت اطمینان سیستم به صورت قابل ملاحظه ای بهبود می یابد.انتخاب مناسب محل پست ها هم تأثیر بسزایی در افزایش قابلیت اطمینان دارد.

پروژه بررسی سیستم اتوماسیون مرکز دیسپاچینگ توزیع،پایان نامه بررسی سیستم اتوماسیون مرکز دیسپاچینگ توزیع،پروژه اتوماسیون دیسپاچینگ،پایان نامه اتوماسیون دیسپاچینگ،مقاله اتوماسیون دیسپاچینگ،دیسپاچینگ،دانلود پروژه اتوماسیون دیسپاچینگ،دانلود پایان نامه اتوماسیون دیسپاچینگ،دانلود بررسی اتوماسیون مرکز دیسپاچینگ توزیع،اتوماسیون مرکز دیسپاچینگ توزیع،مرکز دیسپاچینگ،دیسپاچینگ توزیع،مرکز دیسپاچینگ توزیع،پروژه های برق،مقالات برق،پایان نامه برق قدرت،پروژه برق قدرت،پروژه دیسپاچینگ،پایان نامه دیسپاچینگ،اتوماسیون دیسپاچینگ توزیع،مراکز دیسپاچینگ برق،دیسپاچینگ برق

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید 


جهت بهره برداری از شبکه های توزیع و مدیریت خاموشی نیاز به اطلاعات لازم و کافی جهت تصمیم گیری و انجام اقدامات لازم می باشد.بهره برداران شبکه زمانی می توانند تصمیمات درستی اتخاذ کنند که اطلاعات کافی و به روز داشته باشند.در غیر این صورت تصمیمات آنها می تواند غیر اصولی و دارای تبعات منفی باشد.بنابراین لزوم ایجاد یک مرکز تصمیم گیری و اجرایی بطور کامل حس می شود.از طرف دیگر بایستی تعداد و نوع اطلاعات لازم این مرکز نیز تعیین شده و ارتباط آنها با یکدیگر تعریف شود.در اینجا بحث ساختار کلی مراکز تصمیم گیری و اجرا مطرح می شود که در واقع می توان گفت مراکز تصمیم گیری و اجرا همان مراکز دیسپاچینگ هستند و بایستی روی ساختار آنها بحث و بررسی شود.بحث روی ساختار مراکز توزیع و مشخصات آنها در ادامه مطرح می شود.
فلسفه بهره برداری

در حال حاضر شبکه های توزیع در تمام کشور توسط شرکت های توزیع نیروی برق بهره برداری می شوند و نگهداری و نظارت بر انها نیز بر عهده همان شرکت ها می باشد.در هر شرکت توزیع معمولاً یک یا چند منطقه وجود دارد که به امور مشترکین رسیدگی می کنند و یا مانورهای لازم را انجام می دهند.در هر شرکت توزیع نیز واحدی به نام امور دیسپاچینگ فعالیت می کند و وظیفه آن نظارت بر شبکه و بهره برداری از آن می باشد. تمامی عملیات مختلف مانور و تعمیرات توسط امور دیسپاچینگ هماهنگ می شوند و سپس توسط پرسنل مناطق مختلف مورد اجرا قرار می گیرند.
شبکه توزیع شامل فیدرهایی است که از پست های فوق توزیع ۶۳/۲۰ کیلو ولت منشعب می شوند و پست های MV/LV توسط فیدرهای مذکور تغذیه می شوند.در بعضی از پست ها که محل تلاقی دو یا چند فیدر است یک یا چند کلیدN.O. نیز وجود دارد که در مواقع بروز قطعی بتوان فیدر آسیب دیده را پس از ایزوله کردن محل خطا، از دیگر فیدرهای مجاور برقدار نمود.
بنابراین در سیستم شبکه توزیع لازم است وظایف روشن باشد و اولویت ها نیز مشخص شوند تا بتوان عملیات مختلف را سازماندهی نمود.مهمترین بهره برداری در شبکه توزیع مدیریت خاموشی است که اجرای آن نیازمند روشن بودن وظایف،اولویت ها و داشتن تجهیزات و امکانات می باشد.با استفاده از سیستم اتوماسیون می توان بسیاری از قوانین،اولویت ها و امکانات را تعریف نمود و بکار گرفت.
یکی از پارامترهای مهم سیستم های دیسپاچینگ موضوع کنترل است که بایستی طبقه بندی آن مشخص باشد و همچنین ارتباط بین مراکز و تبادل اطلاعات بین آنها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 سلسله مراتب دیسپاچینگ

بهره برداری و کنترل شبکه های برق از طریق سیستم  های دیسپاچینگ منصوبه، در دست اجرا و یا طرح آینده و در چهار سطح انجام خواهد گرفت که در ادامه در مورد آنها توضیحاتی ارائه می شود.

سطح۱- دیسپاچینگ ملی(SCC)

با توجه به اینکه فرکانس یک مفهوم متمرکز می باشد، کنترل فرکانس شبکه به مرکز دیسپاچینگ ملی سپرده شده است. ابزار مرکز کنترل ملی جهت تثبیت فرکانس شبکه، مدیریت تولید واحدهای بزرگ می  باشد.سیستم دیسپاچینگ ملی با نصب تجهیزات اسکادا در نیروگاه  های بزرگ،ضمن قرائت تولید هر واحد و وضعیت آنها با استفاده از نرم    افزارهای پیشرفته بار واحدها را متناسب با فرکانس شبکه کنترل می نماید.

در حال حاضر کنترل و بهره برداری از ۲۵ نیروگاه بزرگ کشور توسط دیسپاچینگ ملی در نظر گرفته شده است.تجهیزات اسکادای نصب شده در نیروگاه   ها اطلاعات مربوط به واحدها و بی واحدها(اطلاعات مربوط به مقادیر توان اکتیو،راکتیو،ولتاژ و انرژی ناخالص واحد، وضعیت کلیدها و سکسیونرهای بی واحد و وضعیت روشن/خاموش واحد، آلارم های واحد و….) را مستقیماً از نیروگاه ها به مرکز دیسپاچینگ ملی منتقل می کنند.کنترل بار واحدهای بزرگتر از ۱۰۰ مگاوات توسط دیسپاچینگ ملی انجام می گیرد.دیسپاچینگ ملی در عین حال هماهنگی دیسپاچینگ  های پاییندست خود را نیز بر عهدهدارد.

 

سطح۲- دیسپاچینگ منطقه  ای(AOC)

دسیپاچینگ منطقه  ای کنترل ولتاژ وبار شبکه انتقال را بر عهده دارد. با توجه به اینکه ولتاژ یک مفهوم غیر متمرکز می باشد و شبکه انتقال کشور بسیارگسترده است لذا شبکه انتقال به مناطق کوچکتری تقسیم شده است تا کنترل بار و ولتاژ هر منطقه به صورت غیر متمرکز انجام گیرد.

هم اکنون شبکه انتقال کشور به شش قسمت تقسیم شده و توسط شش مرکز دیسپاچینگ منطقه  ای(AOC) کنترل می شود.

شش منطقه عبارتند از:

 1. منطقه شمال شرق که مرکز دیسپاچینگ آن در شهر مشهد می باشد(NEAOC).
 2. منطقه شمال غرب که منطقه دیسپاچینگ آن در شهر تبریز می باشد(NWAOC).

۳٫منطقه تهران که مرکز دیسپاچینگ آن در شهر تهران می  باشد(TAOC).

 1. منطقه مرکزی که مرکز دیسپاچینگ ان در شهر اصفهان می باشد(CAOC).
 2. منطقه جنوب شرق که مرکز دیسپاچینگ آن در شهر کرمان می باشد(SEAOC).

۶ منطقه جنوب  غرب که مرکز دیسپاچینگ آن در شهر اهواز می   باشد(SWAOC).

 

 

سطح۳- دیسپاچینگ محلی(RDC)

 

مراکز دیسپاچینگ محلی به مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع معروف هستند و کنترل و بهره برداری از شبکه فوق توزیع را به عهده دارند.

محدوده عملکرد این مراکز عبارتند از:

 1. کنترل و بهره برداری از شبکه۶۳ کیلوولت و نیز پست های۲۰/۶۳ کیلوولت
 2. کنترل و بهره برداری از شبکه۱۳۲ کیلوولت و کلیه پست های(۳۳)۲۰/۱۳۲ کیلوولت واقع در سه منطقه تهران، مرکزی و جنوب غرب کشور
 3. کنترل و بهره برداری از پست های(۳۳)۲۰/۱۳۲کیلوولت که به صورت شعاعی در سه منطقه شمال شرق،شمال غرب و جنوب  شرق قرار گرفته اند.
 4. کنترل و بهره برداری از طرف(۳۳)۲۰ کیلوولت کلیه پست های (۳۳)۲۰/۱۳۲ کیلوولت در کلیه مناطق ششگانه فعلی یا (نه گانه آینده).

سطح۴- دیسپاچینگ توزیع(DCC)

 

این نوع مراکز دیسپاچینگ،شبکه۱۱ ، ۲۰ و ۳۳ کیلوولت و نیز پست  های۴،۰/۱۱،۰/۲۰و۴، ۰/۳۳ کیلوولت را در شهرها مورد بهره برداری و کنترل قرار خواهند داد:

محدوده عملکرد این مراکز به شرح ذیل می باشد:

 1. کلیه خطوط۱۱، ۲۰ و ۳۳ کیلوولت
 2. تجهیزات فشار قوی منصوبه در شبکه۱۱، ۲۰ و ۳۳ کیلوولت

در شکل ۱-۱ ساختار سلسله مراتبی دیسپاچینگ شبکه برق ایران به صورت کلی ارائه شده است.

 

 

فهرست مطالب

مقدمه
– فلسفه بهره برداری
– سلسله مراتب دیسپاچینگ
– سطح ۱- دیسپاچینگ ملی (SCC)
– سطح ۲- دیسپاچینگ منطقه ای (AOC)
– سطح ۳- دیسپاچینگ محلی (RDC)
– سطح ۴- دیسپاچینگ توزیع (DCC)
– قابلیت های مورد نیاز در مرکز دیسپاچینگ توزیع
– معیارهای کلی طراحی پیکره بندی سخت افزار و نرم افزار مرکز دیسپاچینگ توزیع
– نیازهای خاص مرکز دیسپاچینگ توزیع
– ساختار سخت افزار مرکز دیسپاچینگ توزیع
– ساختار نرم افزار مرکز دیسپاچینگ توزیع
– نرم افزارهای اصلی و پایه
– نرم افزارهای مربوط به سیستم اسکادا
– واسط بهره برداران با سیستم
– سیستم ورود اطلاعات، نگهداری و انتقال آنها
– محاسبات آنالیز شبکه
– نرم افزارهای مربوط به کاهش تلفات در شبکه
– مدیریت انرژی
– سیستم های خبره
– برنامه های کاربردی شبکه توزیع
– سیستم مدیریت قطعی ها (Outage Management System)
– تعیین محل حادثه (Fault-Location)
– جداسازی خطا و برق رسانی مجدد (Fault Isolation Service Restoration)
– نرم افزار پخش بار (Load Flow Software)
– کنترل اتوماتیک توان راکتیو/ ولتاژ
– تغییر نحوه تقسیم بار بین فیدرها (Optimal Feeder Reconfiguration)
– مراجع

 

 

تصاویر فایل پروژه :

343 344 345

 

 

 

 

خرید آنلاین پروژه

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 

 • فرمت فایل : Word –  تعداد صفحات : ۴۶ صفحه
 • حجم فایل : کمتر از ۱ مگا بایت
 • برای دانلود مقالات و پروژه های بیشتر در گرایش قدرت اینجا کلیک کنید.

درصورت بروز مشکل در هنگام خرید با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

ایمیل مدیریت پارسی برق : admin@parsibargh.com