آشنایی بامدارات ایمنی وقسمتهای مختلف آسانسورهای کششی

بادستیابی به منابع تامین قدرت وبرخوردبا مشکلات روزمره برای جابجایی اجسام سنگین وبدفعات فراوان ویا بعبارتی برای رفع نارسایی های جسمانی خود که همراه با پدیدامدن فرهنگ اسمان خراشها واپارتمان نشینی ناگزیرگردیدکه دراوایل قرن نوزدهم وسیله ای اختراع نماید که ما امروزه انرا اسانسور می نامیم واولین نوع اسانسور ازنوع اسانسورهای هیدرولیکی که بااب عمل میکرد به بازار ارائه گردید.خواه وناخواه وهمانند سایر اختراعات اسانسورهای اولیه کارایی محدودی داشته وبا مشکلات فراوانی همراه بودند که به تدریج رفع گردید.درهمین ضمن اسانسورهای کششی پا بعرصه وجود گذاشتند وبه نحوگسترده ای مورد استفاده قرار گرفت.ولی با گذشت زمان وپیشرفت به نسل سوم اسانسورهای هیدرولیکی امروزه میباشد رسید باوجوداینکه اختراعات فعل پاسخگوی نیازهای امروزه میباشد.با اینهمه، راه تکنولوژی وهمانگونه که در بخش انتهایی بدان اشاره شده کماکان ادامه خواهدداشت.

پروژه آشنایی بامدارات ایمنی وقسمتهای مختلف آسانسورهای کششی،پایان نامه آشنایی بامدارات ایمنی وقسمتهای مختلف آسانسورهای کششی،آسنانسور،پروژه آسانسور،آسانسور کششی،آسانسورهای کششی،پروژه آسانسورهای کششی،مقاله آسانسور،پایان نامه آسانسور،دانلود پایان نامه آسانسور،دانلود پروژه آسانسور کششی،مدارات ایمنی آسانسور،پروژه مدارات ایمنی و قسمت های مختلف آسانسور،مقالات برق،پروژه های برق،پایان نامه های برق،سیستم آسانسور کششی

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

اسانسورهای کششی دارای دو قسمت الکتریکی ومکانیکی می باشند،قسمت های الکتریکی بخشهای مکانیکی را باهمدیگرهماهنگ می کنند لازم به ذکرمی باشدکه قسمتهای مکانیکی شامل قطعات دوارومعلق می باشند،مانند:کابین-کابلهای بکسل-فلکه هرزگرد-موتور-گاورنر و پاراشوت.باتوجه به گستردگی اطلاعات قابل ذکر درزمینه اسانسوردربخش های بعد تمام قطعات مکانیکی به صورت مختصرتوضیح داده می شود ولی دراین مبحث به مدارات الکتریکی خواهیم پرداخت.مدارات الکتریکی شامل دو بخش قدرت وفرمان می شودکه هرکدام از این بخشها راجداگانه موردبحث قرارمی دهیم.طریقه نصب وراه اندازی تمامی اسانسورهای کششی مانندهم می باشند،تنهافرقی که دارند نوع تابلوی فرمانشان می باشدوانهم علائم اختصاری انها می باشدکه این مشکل نیز باداشتن کاتالوگ مخصوص تابلوی فرمان مورد نظرقابل حل می باشد.

 

 

کلیات    

پایین آسانسور وسیله ای دائمی برای بالا  و بردن بین چندین سطح میباشد. این وسیله شامل کابین برای حمل مسافرین و یا بار است.

آسانسور با چندین مشخصه گروه بندی میشود. مهمترین مشخصه گروه بندی طریقه رانش آسانسوراست که باعث طراحی و ساخت متفاوت قطعات آن میشود.

آسانسور برقی

آسانسورهیدرو لیکی

آسانسورپنوماتیکی

که در این تحقیق به بررسی آسانسور های برقی میپردازیم.

آسانسوربرقی ممکن است دارای گروه بندی زیر باشد:

الف)رانش کششی(TRACTION DRIVE):

که سیم بگسل ها بعلت اصطکاک با شیارهای فلکه کششی که متصل به گیربکس است حرکت در میآید.بیشتر آسانسورهای امروزی از این نوع هستند.

ب)رانش مثبت:

که آسانسور توسط زنجیر یا سیم بگسل بعلل دیگری غیر از اصطکاک بحرکت در می‎آید. مانند آسانسورهای باری و بالابرهای ساختمانی.

پ)رانش با موتورهای مغناطیسی خطی(LIM):

نیروی محرکه توسط کویلهائی که بطورخطی آرایش داده شده اند بطور مستقیم یا غیر مستقیم به کابین یا وزنه تعادل اعمال میشود و تکنولوژی جدیدی است. پارامتر اصلی آسانسوربار و سرعت است. آسانسورطبق این پارامتر ها ساخته میشود و عملکرد عادی آن توسط سازنده تضمین میشود. جرم یک مسافر برای هر نوع محاسبه ای در آسانسورkg75 در نظر گرفته می‎شود.

پارامترهای فنی دیگر عبارتند از:

۱)ارتفاع مسیر، تعداد و محل توقف ها

۲)ابعاد چاه آسانسور،کابین و موتو خانه

۳)تعداد استارت آسانسوردر ساعت

۴)سیستم کنترل آسانسور

۵)سیستم دربهای آسانسور

۶)شرایط محیط کار آسانسور

قطعات اصلی آسانسورهای الکتریکی عبارتند از:

سیستم تعلیق آسانسور:

وسایل تعلیق کابین و وزنه تعادل.

سیستم رانش که محرک آسانسوراست:

که شامل موتر الکتریکی، گیربکس، ترمز، فلکه کششی و یا دنده زنجیر

سیستم کابین:

که شامل یوک که چهارچوبی فلزی است که کابین از تریق آن به سیستم تعلیق متصل میشود.

سیستم الکتریکی:

که همان تابلوی فرمان  و انتقال قدرت میباشد.

وزنه تعادل:

برای جبران وزن کابین و قسمتی از ظرفیت بکار میرود.

چاه اسانسور:

این قسمت که تماماً پوشیده است از کف چاله تا سقف(کف موتور خانه) ادامه دارد در این فضا کابین و وزنه تعادل حرکت میکنند و شامل ریلهای راهنما برای کابین و وزنه تعادل و درهای طبقات و ضربه گیر در کف چاه می باشد.

سیستم ایمنی:

وسیله مکانیکی است که در صورت بروز هر گونه خرابی یا شل شدگی سیم بگسل وسیله توقف و نگهداشتن کابین و یا وزنه تعادل در روی ریل راهنما میباشد و اگر سرعت کابین در جهت پایین رفتن از مقدار مشخص شده ای تجاوز کند این مکانیزم عمل مینماید. عملکرد این مکانیزم توسط گاورنر که معمولاً در موتور خانه است کنترول میگردد.

ضربه گیر:

اگرکابین یا وزنه از حدود تعین شده در چاهک گذشته و امکان برخورد با کف چاهک پیش آید این وسیله از برخورد خشن جلوگیری مینماید.ضربه گیر ممکن است از جنس پلی اورتان، فنر و یا روغن انتخاب شود که بستگی به سرعت اسمی داشته و طوری طراحی میشود تا انرژی جنبشی کابین یا وزنه تعادل را جذب کرده و یا مستهلک نماید.

راه اندازی مدارات قدرت

ابتداباید سه فاز ۲۵امپری راباکابل باضخامت مناسب با توجه به قدرت موتور به طور مثال کابل ۱۰*۴برای موتورهای با قدرت ۵/۵کیلووات و کابل ۱۰*۶برای موتورهای باقدرت۷/۹کیلووات را به صورت کاملا ایمن ومناسب به موتورخانه انتقال داد،ابتداکابل سه فازباید به یک تابلو برق سه فازوصل شوداین تابلوباید دارای سه فیوز ۲۵ امپرفشنگی ودو عددکلید مینیاتوری ۱۶ امپری ویک کلید صفر ویک ۲۵ امپری باشد.

ابتدا برق واردفیوزهاشده سپس وارد کلید گردان شده و بعد وارد تابلوی کنترل می شود ، از تابلوی سه فاز وارد TوSوR ،UP و اتصال زمین به ازای یک فاز دائم به نام S2 برای روشنایی داخل کابین وارد تابلو فرمان شود . باید خاطر نشان کرد که موتورها از نوع دو سرعته می باشد که ابتدا با دور کند حرکت می کند و بعد دور می گیرد. در توقف نیز با دور کند ترمز روی آن اعمال می شود و ۶ ترمینال بانامهای   ( UوVوW ) یک و دو دارد که نشان دهندۀ سرعت آن است .

قطر سیمهای تغذیۀ T-S-R و ارت را با توجه به قدرت موتور انتخاب نمایید. پس از اتصال ارت موتور به شینه ارت تابلو توسط کابل مناسب اتصلات خطوط قدرت موتور(دور تند و کند ) را با سیمهایی هم قطر خطوط تغذیه برقرار می کنیم .

در آسانسورهای کششی ضریب امنیت نسبت به موارد دیگر نصب ارجهتر است به این صورت که اگر آسانسورهای کششی دارای اشکالات ساختمانی باشد و یا در رابطه با دکوراسیون داخلی کابین دارای مشکل باشد نمی تواند هیچ اشکالی در امنیت جانی اشخاص پیش آورد .

ولی اگر یکی از سنسورهای حفاظتی به صورت کامل و صحیح عمل نکند می تواند حدثه ساز باشد . معمولاً سیمهای ایمنی در یک دستگاه برقی و یا مکانیکی با منبع انرژی که باعث حرکت و کار کرد سیستم می شود به صورت سری قرار می گیرد تا در موقع ایجاد خطا در سیستم یکی از سنسورهای ایمنی عمل کند و مدار را قطع کند و از خطای بیشتر جلوگیری کند .

باید توجه داشت که سیستم ایمنی و حفاظتی موتور شامل سنسور اخطار حرارتی FTO و کنتاکت ترمیک فن موتور FTS می باشد که ترموستاتهای حرارت داخلی و بدنه می باشند و با داغ شدن موتور فن موتور را به صورت خودکار روشن می کند روی موتور ترمزی نصب شده است که این ترمز دارای ولتاژ ۱۸۰ ولت است و به دو ترمینالB1  و B2 وصل می شود تا بافرمان تابلوی آسانسور باز یا بسته شود . هنگام ترمز کردن موتور در دور کند قرار دارد و با قطع برق موتور مگنت ترمز به صورت کامل می چسباند و با روشن شدن موتور لنت های ترمز از روی شفت موتور باز می شوند .

381

 

راه اندازی مدارات  فرمان

در اینجا به مدارات فرمان قطعات آسانسور می رسیم که مهمتر از همه کدارات ایمنی می باشد اگر یکی از سنسور های ایمنی قطع کند مدار برای جلوگیری از خطر از کار می افتد برای همین برای راه اندازی اوّلیه باید مدارات ایمنی را پر کرد .

در پروژه هایی که آسانسور به طور کامل از ابتدا نصب می گردد ، نصاب آموزش دیده و باتجربه   می تواند در صورت رعایت احتیاط های لازم و پذیرفتن مسئولیت مخاطرات مربوطه ، برای استفاده از کابین در انجام عملیات نصب معدودی از سنسورها و کنتاکتهای ایمنی و حفاظتی ، ترمینالهای برخی از آنها را موقتاً روی تابلو پل نماید .

توجه نمایید با پل نمودن هر یک از این سنسورها و کنتاکتها برخی از ویژیگی های ایمنی و حفاظتی آسانسور از مدار خارج شده و این نکته بسیار خطرناک می باشد بنابراین فقط در مواقع ضروری و با رعایت احتیاط کامل می توان از پل کردن ورودی ها برای انجام راه اندازی اوّلیه استفاده کرد . بدیهی است که به محض نسب فیزیکی این سنسور ها ، باید آن را در مدار قرار داده و پل ها را حذف نمود . با توجه به مخاطرات این مرحله اتصالات فوق ( پلها )باید طوری انجام گیرند که وجود آنها کاملاً به چشم آید به عنوان مثال بهتر است از سیمهای بلند با رنگ متمایز که در آنها به فواصل ۱۰ سانتیمتر گره های ایجاد شده استفاده کرد .

باید ابتدا ترمینالهای CA1 و CA n که مشخص کنندۀ حدهای شناسایی پایین و بالا می باشند به ولتاژ منفی ۲۴ ولت وصل می کنیم که روی تابلوها با عدد ۵۱ مشخص شده است . اگر یکی از این سوئیچ ها قطع کند این فرمان را می دهد که کابین به کدام یک از حدهای پایین یا بالا رسیده است . در موقع پل کردن این دو ترمینال امکان برخورد کابین به کف یاسقف چاه آسانسور در مد رویزیون و برخورد به کف چاه در وضعیت شناسیی وجود دارد . عناصر مدار ایمنی آسانسور در گروه های مختلف سری می شوند . گروه اوّل بین ترمینال های ۱۱۰ و ۷۲ قرار گرفته و سایر گروه ها با شروع از ترمینال ۷۱ به سایر ترمینالهای مدار ایمنی (۶۸و۶۹و۶۶) متصل می گردند .

کلید رویزیون تابلو ( روی برد اصلی ) را در حالت رویزیون قرار داده و ترمینال  CRV  و URV را به ترمینال ۵۱ متصل کنبد . در این حالت باید مراقب بود تابلو از حالت رویزیون خارج نشود ئ فقط با شاسی رویزیون روی تابلو ، کابین را برای حالت رویزیون حرکت دهید .

ترمینال ۵۱ وولتاژ منفی ۲۴ می باشد و رله ای را روی برد تابلو وصل می کند که فرمان رویزیون را صادر کند یا خیر . سپس مدارات راکاملا مانند نقشه ارائه شده از طرف شرکت سازنده تابلومانند شکل زیرمیبندیم.این قسمت فقط یک مونتاژ معمولی یک وسیله برقی می باشد.تنها مدار ایمنی از حساسیت خاصی برخوردار می باشد، به همین منظور در این قسمت ما فقط به توضیح انواع مدار ایمنی می پردازیم.

 

382

 

 

فهرست مطالب

 – مقدمه

فصل اول (کلیات)
فصل دوم(راه اندازی مدارات قدرت)
فصل سوم(راه اندازی مدارات فرمان)
فصل جهارم(مدارات ایمنی قدرت )
فصل پنجم(مدارات ایمنی فرمان)
فصل ششم(روش های تعلیق)
فصل هفتم(انواع سیستمهای محرکه)
فصل هشتم(موتور گیربکسل)
فصل نهم(سیستم ایمنی مکانیکی ( پاراشوت ))
فصل دهم(ضربه گیرها)
فصل یازدهم (انواع ترمز ها)
فصل دوازدهم (وزنه تعادل)۱
فصل سیزدهم(ریل راهنما برای کابین و وزنه تعادل)
فصل چهاردهم(یوک کابین)
فصل پانزدهم(ویژگیهای عمومی چاه آسانسور و موتور خانه)
فصل شانزدهم(نسل جدیدی ازاسانسورها)
فصل هفدهم(منابع معتبربین المللی)
فصل هجدهم(واژه نامه)

 

 

فهرست جدول ها و شکل ها

 

شکل۱-۱)نمونه اسانسورمسافربر
شکل۱-۲)تابلوی سه فازاسانسور
شکل۱-۳)مدارفرمان اسانسور
شکل۱-۴)ترمینالهای قدرت تابلو فرمان
شکل۲-۴)سنسورهای دوراندازاضطراری
شکل۳-۴)سنسورهای قطع کن سرعت تند
شکل۱-۵)مدارسری استپ
شکل۲-۵)سنسورهای ۱CF-CF3
جدول۳-۵)جدول چینش اهنربا
شکل۱-۶)سربکسلی
شکل۲-۶)روش اندازه گیری سیم بکسل
شکل۳-۶)چند نمونه سیم بکسل
شکل۴-۶)چندنمونه سیم بکسل خارجی
شکل۵-۶)بستهای سیم بکسل
شکل۱-۷)سیستم های سیم بکسل بندی
شکل۲-۷)انواع شیارروی پولی
شکل۱-۸)چرخ حلزونی
شکل۲-۸)برشی ازگیربکس
شکل۳-۸)موتورگیربکس نوع MR 14
شکل۴-۸) موتورگیربکس نوع MR 26
شکل۵-۸) موتورگیربکس نوع MB 94
شکل۶-۸)موتورگیربکس نوع SR 3006
شکل۷-۸)نمونه ای از موتوروکاهنده
شکل۸-۸) موتوروکاهنده MG 28
شکل۹-۸)موتوروکاهنده نوزاد
شکل۱-۹)سیستم گاورنر
شکل۲-۹)گاورنرگریزازمرکز
شکل۳-۹)نمونه نصب شده گاورنر
شکل۴-۹)نوع گوه ای وبادامکی سیستم ایمنی
شکل۵-۹)سیستم ایمنی گیره ای
شکل۱-۱۰)ضربه گیرپلی اورتان
شکل۲-۱۰)ضربه گیرفنری
شکل ۳-۱۰)عملکردضربه گیرروغنی
شکل ۴-۱۰) عملکردضربه گیرروغنی اهرمی
شکل ۱-۱۱)ترمزمغناطیسی
شکل ۱-۱۲)وزنه تعادل
شکل ۱-۱۳)مقطع ریل
جدول۲-۱۳)انواع ریل
شکل ۳-۱۳)مقطع ریل وپشت بند ان
شکل ۴-۱۳)نحوه نصب ریل روی براکت

شکل۵-۱۳)کفشک لغزشی لولائی
شکل۶-۱۳)روغندان
شکل۷-۱۳)کفشک غلطکی باضربه گیر
شکل۱-۱۴)جزئیات یوک
شکل۲-۱۴)دونوع یوک باجزئیات
جدول۱-۱۵)ابعادمفیداسانسور
شکل۲-۱۵)شکل کاربردی چاه اسانسور
شکل۱-۱۶)سیستم محرکLIM بااستاتور
شکل۲-۱۶)سیستم ترمز
شکل۳-۱۶)سیستم بادوکابین واسانسور

 

تصاویر فایل پروژه :

383 384 385

386 387

 

 

 

 

 

 

خرید آنلاین پروژه

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 

  • فرمت فایل : Word –  تعداد صفحات : ۶۳ صفحه
  • حجم فایل : ۴٫۴۵ مگا بایت
  • برای دانلود مقالات و پروژه های بیشتر در گرایش قدرت اینجا کلیک کنید.

درصورت بروز مشکل در هنگام خرید با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

ایمیل مدیریت پارسی برق : admin@parsibargh.com