سمینار جایابی بهینه PPS – سمینار کارشناسی ارشد برق  – سمینار دینامک سیستم های قدرت – پاورپوینت جایابی بهینه PSS

در یک سیستم قدرت الکتریکی ایده آل ولتاژ و فرکانس در هر نقطه تغذیه ثابت بوده و ولتاژ نقاط تغذیه سه فاز متقارن، جریان ها سه فاز متقارن، ضریب توان واحد و سیستم عاری از هارمونیک است.ثابت نگه داشتن فرکانس با ایجاد توازن توان اکتیو بین منبع تولید و مصرف کننده تحقق می یابد و کنترل ولتاژ با نظارت بر میزان توان راکتیو تولیدی و مصرفی در یک شین صورت می گیرد.

سمینارجایابی بهینه,پاورپوینت جایابی بهینه,جایابی بهینه,مکان یابی بهینه,سمینارجایابی بهینه pss,جایابی بهینه pss,سمینار دینامیک قدرت,پاورپوینت دینامیک قدرت,پاورپوینت دینامیک سیستم های قدرت,مقاله دینامیک قدرت,مقاله جایابی بهینه,مقاله جایابی بهینه pss,مقاله مکان یابی بهینه,مقاله های برق,مقالات برق,پروژه های برق,دانلود مقالات برق,دانلود پروژه های برق,مقالات برق قدرت,سمینار برق قدرت,سمینار ارشد برق

توان راکتیو هنگام نیاز باید تولید شود و چون مصرف بارها در ساعات مختلف شبانه روز تغییر می کند، بنابراین توان تولیدی ژنراتورها نیز باید کنترل شود.توان خروجی یک ژنراتور با تغییر توان مکانیکی ورودی به آن کنترل می شود. برای این کار با باز کردن و یا بستن شیر بخار یا دریچه آب، جریان بخار یا مقدار آب روی پره های توربین تنظیم شده و باعث کنترل توان مکانیکی و در نتیجه کنترل توان اکتیو خروجی ژنراتور می شود. عدم توازن توان اکتیو، از تاثیر آن بر سرعت یا فرکانس ژنراتور احساس می شود.

برای ادامه توضیحات به ادامه مطلب بروید

 

در صورت کاهش بار و اضافه بودن تولید، ژنراتور تمایل به افزایش سرعت روتور و فرکانس خود دارد و در حالت افزایش بار و کمبود تولید، سرعت و فرکانس ژنراتور کاهش خواهد یافت.انحراف فرکانس از مقدار کافی آن به عنوان سیگنالی جهت تحریک سیستم کنترل خود کار انتخاب شده و بدین ترتیب با ایجاد توان قدرت اکتیو بین منبع تولید و مصرف کننده فرکانس سیستم ثابت نگه داشته می شود.

دینامیک سیستم های قدرت و پایداری

میرا کردن نوسانات توان در شبکه قدرت ضروری است. در یک شبکه قدرت به دلایل مختلف از جمله بروز خطا اتصال کوتاه و قطع یا ورود ناگهانی بارهای بزرگ به شبکه، نوسانات توان به وجود می آید و این امر می تواند پایداری شبکه قدرت را با خطرای جدی مواجه سازد. در صورتی که این نوسانات می تواند هر چه زودتر توسط عاملی میرا شوند، شبکه قدرت به حالت ماندگار خود رسیده و ضمن داشتن عملکردی مناسب از بروز مشکل برای بارهای صنعتی جلوگیری به عمل می آورند. چون در سیستم های دینامیکی رابطه بین ورودی و خروجی لحظه ای نیست. به این معنی که اگر ورودی سیستم یکباره مثلا دو برابر شود، مدتی طول می کشد تا خروجی به مقدار جدیدی برسد. به عنوان مثال اگر ورودی یک موتور ۲۰% افزایش یابد، دور موتور (با فرض خطی بودن سیستم)، مثلا از ۱۵۰۰ دور در دقیقه به ۱۸۰۰ دور در دقیقه می رسد ولی این افزایش دور موتور به آرامی صورت می گیرد. یعنی در سیستم های قدرت معمولا پس از هر گونه تغییر در ورودی ها و یا هر گونه اغتشاش، نوساناتی در فرکانس، ولتاژ، توان حقیقی و واکنشی بوجود  می آید.

علت اصلی دینامیک بودن سیستم ها، عناصر ذخیره کننده انرژی (سلف و خازن) است. برای مقابله با برخی پدیده های ناخواست دینامیکی از سیستم های کنترلی استفاده می شود. سیستم های کنترلی در نیروگاه های عبارتند از گاورنر و کنترل خودکار ولتاژ (AVR) و چند سیستم کنترلی در شبکه های قدرت مثل جبران کننده توان واکنشی استاتیک (SVC) و پایدارساز سیستم قدرت (PSS).

 

ضرورت مطالعه دینامیکی و پایداری سیستم های قدرت

از آنجا که عناصر ذخیره کننده انرژی در مقابل تغییرات عکس العمل نشان می دهند و برق متناوب نیز دایماً در حال تغییر است، مطالعات دینامیکی در سیستم های برق متناوب نسبت به برق مستقیم بسیار مهمترند.

از آنجا که میزان مصرف برق در مناطق مختلف و در زمانهای مختلف متفاوت است، برای بهره برداری بهتر از سرمایه گذاری انجام شده در بخش تولید، بهتر است شبکه های تولید و توزیع برق به هم متصل شوند تا در زمانی که در یک منطقه میزان باردرخواستی بیشتر از توان تولیدی است یک منطقه بتواند به منطقه دیگر سرویس بدهد. این اتصالات حتی در سطح قاره ای به مقتضیات اقتصادی صورت گرفته ولی در عین حال پایداری را در سیستم ضروری می کند.

سیستم های مدرن قدرت امروز بنا به همین مسایل اقتصادی با ظرفیت بالایی تولید می شوند. و با توجه به بعد مسافتی برای انتقال به بارها، اثر منفی روی پایداری دارند. باید به این نکته توجه داشت که هر چند اتصال سیستم های کوچک تولید و توزیع به یکدیگر سیستم را در مقابل اغتشاشات کوچک پایدارتر می نماید ولی ایجاد اشکال در یک سیستم بر روی سیستم های دیگر نیز اثر می گذارد.

 

پایداری و تعریف آن در سیستم های قدرت

پایداری از مهمترین مشخصه ها و ملزومات در سیستم های دینامیکی است در مسایل تئوریک سیستمی پایدار است که به ازای هر ورودی محدوده خروجی محدود باشد (BIBO) ولی در مسایل فیزیکی سیستمی ناپایدار است که خروجی از حد قابل قبول خارج شود. از دید مهندس برق سیستم وقتی ناپایدار است که سیستم های کنترلی از عهده اغتشاش برنیایند و سیستم های حفاظتی برای حفظ سلامت سیستم وارد عمل می شوند هر چند ژنراتورها و توربین ها سیستم های حفاظتی بسیار قوی دارند.

 

پایدارساز سیستم قدرت (Power steady state(PSS

نقش  PSS در میرا کردن نوسانات سیستم قدرت دارد و در تحریک ولتاژ بهبود پایداری گذرا بسیار موثر است که تعدادی از وظایف آن عبارت است از:

الف) کنترل مراحل راه اندازی و توقف : وقتی قرار است یک نیروگاه بخار راه اندازی شود، توربین باید مراحل خاصی را طی نماید (مرحله گرم شدن، شتاب گرفتن و …) به گونه ای که حداقل تنش حرارتی و تنش مکانیکی به سیستم وارد شود و کلیه متغیرها در محدوده بخار باشند. پس از رسیدن توربین به سرعت نامی بردن بار، مرحله سنکرون کردن با شبکه است که در آن گاورنر نقش اصلی را بازی می کند.

ب) حفاظت : یکی از وظایف گاورنر حفاظت توربین و روتور آن در مقابل صدمات شدید مکانیکی است مثلا اگر سرعت روتور به دلیلی از یک حد تجاوز نماید، به طوری که در این سرعت به بلبرینگ ها و قسمتهای دیگر صدمه وارد شود گاورنر توربین را از مدار خارج می کند.

ج) کنترل بار – فرکانس: وظیفه اصلی یک گاورنر، کنترل سرعت و بار است. سیستم کنترل گاورنر برای کنترل فرکانس را به دو نوع ایسوکر ونوس و شیب افتی تقسیم بندی می کنند.در حالت اسیوکردنوس خطای فرکانس به انتگرال گیر وارد می شود.

۵- باز و بستن سریع شیر بخار: ورودی به توربین فشار بالا را با کنترل شیرهای ورودی توربین فشار متوسط می توان کنترل نمود.

۶- کلید زنی تک قطبی: اگر هر فاز جداگانه به یک رله متصل باشد و فقط فاز مشکل دار واقع شود و دو فاز دیگر به سیستم توان تحویل دهند، پایداری کمتر دچار مشکلمی شود و فقط تقارن بار از دست می رود.

۷- استفاده از خطوط جریان مستقیم HVDC: مبدل های الکتریکی در یک سیستم قدرت، به دلیل فیلتر کردن نوسانات، نقش مهمی در بهبود پایداری گذرا دارند. به همین دلیل برای متصل کردن دو سیستم قدرت بهتر است از خط HVDC استفاده کرد که شامل مبدل است.

۸- خارج کردن ژنراتور: یکی از راه های جلوگیری از ناپایدار شدن سیستم، خارج کردن تعدادی از واحدهای تولیدی است.

 

 

 

 

فهرست مطالب

– مقدمه

– معرفی ادوات SVC  و  STATCOM

– معرفی روش ها

– روش OPLI

– الگوریتم IPSOC

– آزمایش و شبیه سازی

– نتایج شبیه سازی

– نتیجه گیری

 

 

تصاویر فایل پاورپوینت :

  

 

 

 

خرید آنلاین پروژه

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 

  • فرمت فایل :  PPT –  تعداد اسلایدها : ۳۰ اسلاید
  • حجم فایل : ۹٫۳ مگا بایت
  • برای دانلود مقالات و پروژه های بیشتر در گرایش قدرت اینجا کلیک کنید.

درصورت بروز مشکل در هنگام خرید با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

ایمیل مدیریت پارسی برق : admin@parsibargh.com