پروژه خازن گذاری و کنترل توان راکتیو در سیستم های توزیع

پروژه خازن گذاری و کنترل توان راکتیو در سیستم های توزیع،پایان نامه خازن گذاری و کنترل توان راکتیو در سیستم های توزیع،پروژه کنترل توان راکتیو شبکه،پایان نامه کنترل توان راکتیو،پروژه خازن گذاری در شبکه،پایان نامه خازن گذاری در شبکه،کنترل توان راکتیو شبکه،مقاله کنترل توان راکتیو شبکه،دانلود پروژه کنترل توان راکتیو،توان راکتیو شبکه،خازن گذاری و کنترل توان راکتیو،کنترل توان راکتیو سیستم های توزیع،خازن گذاری درشبکه،کنترل توان راکتیو با خازن گذاری،مقالات برق،پروژه های برق قدرت،پروژه توان راکتیو،دانلود پروژه های برق

مقدمه

بهینه سازی برنامه ریزی خازن های موازی برای سیستم های توزیع به طور مؤثری با روش های کاهش تلفات سیستم و بهبود کیفیت سرویس برق برای یک زمان طولانی انجام شده است. آن شامل تعیین محلها و اندازه های خازن های نصب شونده در سیستم های توزیعی می باشد به طوری که اهداف کاهش تلفات سیستم، تثبیت ولتاژ و آزادسازی ظرفیت سیستم قابل اجرا باشد. تا حالا، بیشتر جاگذاری های خازن های شنت بهینه، تنها فرکانس اصلی را در نظر می گرفته اند با این وجود، با استفاده ی روزافزون از قطعات الکترونیک قدرت در صنعت، harmonic dstrotion ولتاژ به یک مسأله ی جدی از نقطه نظر تلفات توان تبدیل می شود و عملکرد نامناسب دستگاه های محافظ قابل تعریف است.

 

برای دانلود و ادامه توضیحات به ادامه مطلب بروید

 

از آنجایی که خازن نصب شده ممکن است با اندکتانس سیستم تداخل نماید و رزنانس هارمونیک شدیدی ایجاد کرده و جریان هارمونیک را افزایش دهد. در نظر گرفتن harmonic distoration در طول برنامه ریزی توان راکتیو سیستم های توزیع ضروی است فیلترهای هارمونیک مناسب توان راکتیو را در فرکانس اصلی فراهم می کند و از وارد شدن جریان هارمونیک به داخل سیستم قدرت با ایجاد کمترین مسیر امپدانس در فرکانس مشخص جلوگیری می کند. در حال حاضر، بیشتر روش های طراحی فیلتر تنها، باس منفرد را برای جبران سازی در نظر می گیرند و همینطور یک منبع هارمونیک، در سیستم

با وجود این، برای سیستم قدرت عملی با منابع مختلف هارمونیک، تحلیل پخش بار هارمونیکی با در نظر گرفتن کل شبکه برای پیدا کردن رزنانس هارمونیک محتمل در سیستم انجام می شود.

جبران سازی توان راکتیو

 پیشگفتار

خازن های اصلاح ضریب توان برای مهندسین برق اسم آشنایی است و اهمیت این عناصر در سیستم های توزیع بر هیچ کس پوشیده نیست. این عناصر در سیستم های توزیع نقش کلیدی دارند. در سیستم های توزیع به خاطر ولتاژ پایین تر جریان O عبوری از خطوط بالا است و این امر باعث می شود که XI2 بالا باشد، که به همراه توان مصرفی حقیقی، اندازه ی توان ظاهری را بالاتر برده، لازم می دارد که از تجهیزاتی با قدرت بالاتر استفاده کنیم، I توان راکتیو القایی که بیشتر از خاصیت سلفی عناصر می باشد به وفور در سیستم هایی توزیع و قدرت یافت می شود که از عوامل تولید کننده ی آنی می توان به موتورهایی القایی مورد استفاده در صنعت، تراش ها، خطوط انتقال و میره اشاره کرد. برای کم کردن اثر توان القایی در نتیجه اندازه می توان ظاهری، از وسایل گوناگون مانند موتورهای سنکرون و خازن های اصلاح ضریب توان می توان استفاده نمود، که مورد اول بیشتر در صنایع به منظور کم کردن هزینه توان راکتیو استفاده می شد، که به خاطر هزینه تعمیر و نگهداری بالا، در حال حاضر بیشتر از خازن های سوئیچینگ استفاده می شود. اما مورد دوم که بحث اصلی ما در این پایان نامه می باشد به خاطر هزینه تعمیر و نگهداری کم و عمر بالا بیشتر در سیستم های توزیع استفاده می شود. که می تواند به صورت واحد، گروهی، ثابت و یا قابل سوئیچ به کار گرفته شود. از دیگر پارامترهای مهم مربوط به این خازن می توان به مقدار بهینه این خازن ها و مکانی که بیشترین جبران سازی را ایجاد می کند اشاره کرد، که در حد توان در این پایان نامه بررسی شده است.

 

منابع مصرف کننده ی توان راکتیو سلفی در شبکه

 

اغلب دستگاه ها و مصرف کنندگان الکتریکی برای انجام کار مفید نیازمند مقداری توان راکتیو سلفی برای مهیا کردن شرایط لازم برای انجام کار هستند از مهمترین منابع مصرف کننده ی توان راکتیو سلفی می توان به موتورها، ترانسفورماتورها، خطوط هوایی و کابل ها، مشترکین (صنایع، خانگی) دستگاه های مورد استفاده در صنایع از جمله، کوره های القایی، کوره های قوس الکتریکی، سیستم های جوشکاری DC , AC مصرف کنندگان با تجهیزاتی که دارای مشخصه ی غیرخطی هستند، مبدل های AC/AC , DC/AC, AC/DC و چاپرها و بسیاری دیگر از مصرف کننده ها. برای نمونه تعدادی از این مصرف کننده های توان راکتیو سلفی را به طور اختصار بررسی می کنیم.

 

موتورها

موتورهای الکتریکی A.C برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی، نیازمند تولید شار مغناطیسی در فاصله ی هوایی موتور هستند. ایجاد شار در فاصله ی هوایی نیازمند کشیدن جریان از شبکه است. این جریان توسط کلاف های سیم پیچی شده ی موتور که درصد کمی از امپدانس آن اهمی و بقیه ی آن سلفی است تأمین می شود. این جریان پس افتی، موتور را یک مصرف کننده ی توان راکتیو سلفی می سازد که با افزایش بار مکانیکی جریان موتور افزایش یافته و راکتیو مصرفی نیز افزایش می یابد. معمولاً موتورها را بزرگتر از بار مورد لزوم انتخاب می کنند بنابراین هیچگاه به بار نامی خود نمی رسند و این باعث می شود که با P.F  پائین تر در مصارف استفاده شود و P.F کمتر یعنی θcos کمتر و θsin ای بیشتر

 اثرات خازن های موازی در سیستم های قدرت 

خازن های موازی که به صورت واحدهای یگانه یا گروهی از واحدها مورد استفاده قرار می گیرند وظیفه ی تأمین کیلو وار پیش فاز در نقطه ی اتصال آن به سیستم را به عهده دارند یک خازن موازی همان اثر موتور و مولد سنکرون فوق تحریک را دارد و به صورت فراوان در سیستم های توزیع به کار می رود این نوع خازن ها با تأمین جریان و توان واکنشی مولفه ی ناهمفاز جریان مورد نیاز بار القایی را جبران می کنند.

از طرف دیگر این خازن ها با کشیدن جریان پیش افتی قسمتی و یا همه مولفه ی پس افتی جریان بار القایی را در نقطه ی نصب خنثی می کنند و با این کار مشخصه ی آن را اصلاح می کنند. در حالت کلی نصب خازن موازی در نزدیکی بار به صورت های زیر اثرگذار است.

۱- مولفه ی پس فاز مدار را کاهش می دهد

۲- سطح ولتاژ را در نقطه ی اتصال بار به مدار افزایش می دهد.

۳- چنانچه واحد خازنی به طور مناسب کلید زنی شود تنظیم ولتاژ را بهبود می بخشد.

۴- به دلیل کاهش جریان، تلفات قدرت RI2 کاهش می یابد.

۵- به دلیل کاهش جریان تلفات I2x کاهش می یابد.

۶- ضریب قدرت مولدهای منبع را افزایش می دهد.

۷- بارگذاری KVA بر روی مولدهای منبع و مدارها را به منظور جلوگیری از بروز شرایط اضافه بار، با امکان افزایش رشد بار کاهش می یابد.

۸- بارگذاری (کیلو وات) اضافی بر روی مولدها افزایش می یابد.

۹- میزان نیاز مصرف کیلو ولت آمپر در جایی که توان خریداری می شود را کاهش می دهد.

۱۰- سرمایه گذاری تجهیزات سیستم کاهش می یابد.

با به کارگیری خازن موازی برای فیدر، می توان جریان را کم کرد و ضریب توان مدار را افزایش داد، همانطوری که از شکل پیداست مولفه ی جریان های سلفی و خازنی در مقابل همدیگر عمل می کنند و این باعث کاهش مولفه ی جریان برآیند می شود و در نتیجه افت ولتاژ بین ابتدای خط و بار نیز کاهش می یابد.

ولی خازن های موازی اثری بر جریان یا ضریب توان مدار بعد از نقطه ی نصب خود ندارد. در تک خطی یا خط و نمودار فاز برداری ولتاژ آن را پیش از افزودن خازن موازی و پس از افزودن خازن نشان می دهد.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول
– مفاهیم اساسی
– ساختار مکانیکی و الکتریکی خازن
– ظرفیت خازن و انرژی ذخیره شده در خازن
– تفاوت دی الکتریک
– خازن قدرت
– مثلث توان
– مفهوم فیزیکی توان اکتیو و راکتیو
فصل دوم
– منابع مصرف کننده توان راکتیو سلفی در شبکه
– موتورها
– ترانسفورماتورها
– توان مصرفی در خطوط هوایی
– توان راکتیو مشترکین (صنایع، خانگی)
– لزوم افزایش ضریب توان
– اصلاح ضریب توان
– ضریب توان اقتصادی
فصل سوم
– اثرات خازن های موازی در سیستم های قدرت
– ضریب توان اقتصادی
– جنبه های اقتصادی خازن موازی
– ظرفیت آزاد شده
– تلفات
– مزایای ولتاژ
– مجموعه های خازنی پست
– استفاده از خازن در فشار قوی
– کاربرد خازن های موازی در تغذیه کننده های فشار متوسط
– استفاده از خازن های موازی در شبکه های فشار ضعیف
– فیوزگذاری خازن
– نوع اتصال به شبکه
– حفاظت از مجموعه های خازن موازی
– تأثیرات هارمونیکی خازن های موازی
– توجیه اقتصادی برای نصب خازن های موازی
فصل چهارم
– آزاد سازی ظرفیت
– کاهش تلفات
– یک روش ریاضی برای جایابی بهینه خازن ها
– کاهش تلفات توان در اثر نصب خازن
– حل بهینه بانک خازنی
– کاهش تلفات انرژی در اثر نصب خازن
فصل پنجم
– بررسی چند مقاله از IEEE

 

تصاویر فایل پروژه :

340 341 342

 

 

 

 

 

خرید آنلاین پروژه

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 

  • فرمت فایل : Word –  تعداد صفحات : ۷۲ صفحه
  • حجم فایل : کمتر از ۱ مگا بایت
  • برای دانلود مقالات و پروژه های بیشتر در گرایش قدرت اینجا کلیک کنید.

درصورت بروز مشکل در هنگام خرید با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

ایمیل مدیریت پارسی برق : admin@parsibargh.com