پروژه حفاظت پست های فوق توزیع – مقاله حفاظت پست های فوق توزیع – پایان نامه حفاظت پست های فوق توزیع 

بدیهی است که تعدیل وبهینه سازی در کار برد انرژی، رمز اصلی پایداری و ثبات یک جامع پویا ودینامیک بوده و کارآیی انرزی الکتریکی امری روشن و جایگاهی ویژه و ممتاز دارد .از آن نظر که تامین انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان هدف اصلی از احداث نیروگاه ها، خطوط انتقال، ایستگاههای مبدل ولتاژی وتمامی مالی واداره مربوطه آن می باشد، لذا در تحقق ارسال انرژی مورد نیاز به مراکز مصرف، می بایست تدابیر حفاظتی خاصی صورت پذیرد.

حفاظت پست,پست,پست برق,پست های برق,حفاظت پست برق,حفاظت پست های برق,مقاله حفاظت پست های فوق توزیع,پروژه حفاظت پست های فوق توزیع,پست فوق توزیع,پست های فوق توزیع,پست های توزیع,مقالات برق,پروژه های برق,پروژه برق قدرت,پایان نامه برق,دانلود پروزه های برق,دانلود مقالات برق,پروژه برق,پست های توزیع برق,مقاله پست توزیع,پروژه حفاظت پست برق,پروژه حفاظت پست های توزیع

در این راستا، بکارگیری دستگاههای حفاظتی مناسب در شبکه های فوق توزیع از یک سو وکوردینه و هماهنگی این دستگاهها با تجهیزات حفاظتی شبکه های انتقال از سو ی دیگر بایستی بنحو شایسته ای انجام گردد.هر چه از مقادیر انبوه وسطوح بالای انرژی به مصارف کوچکتر آن در شبکه های فوق توزیع به پیش می رویم، پیچیدگی وناهمواریهای راه نمایان تر اطلاعات جدید وکامل کمتر یافت می شود .

به خاطر عدم وجود بانک های اطلاعاتی صحیح ومنسجم و در نتیجه فقدان عملکرد به موقع تجهیزات حفاظتی و یا نقصان آنها  در شبکه ها مسلما ثبات ارسال انرژی برای مصرف کننده با اندک مخاطره ای که که ناشی از انواع اتصالی و یا عیوب شبکه است، بهم خورده و یک فشار دو طر فه ای را برای شرکتها و مصرف کنندگان به همراه خواهد گشت.

برای توضیحات بیشتر به ادامه مطلب بروید

 

 

تعریف پست 

پست محلی است که تجهیزات انتقال انرژی درآن نصب وتبدیل ولتاژ انجام می شودو با استفاده از کلید ها امکان انجام مانورفراهم می شود درواقع کاراصلی پست مبدل ولتاژ یاعمل سویچینگ بوده که دربسیاری از پستها ترکیب دو حالت فوق دیده می شود .

در خطوط انتقال DC چون تلفات ناشی از افت ولتاژ ندارد وتلفات توان انتقالی بسیار پایین بوده ودر پایداری شبکه قدرت نقش مهمّی دارند لزا اخیرا ُ این پست ها مورد توجه قراردارند ازاین پستها بیشتردر ولتاژهای بالا (۸۰۰ کیلو ولت وبالاتر) و در خطوط طولانی به علت پایین ; بودن تلفات انتقال استفاده می شود .

درشبکهای انتقال DCدرصورت استفاده ازنول زمین می توان انرژی الکتریکی دا توسط یک سیم به مصرف کننده انتقال داد.

 

 

پستها را می توان ازنظر نوع  وظیفه,هدف,محل نصب,نوع عایقی, به انواع مختلفی تقسیم کرد:

الف-براساس نوع وظیفه وهدف ساخت

۱­- پستهای افزاینده

۲- پستهای انتقال انرژی

۳- پستهای سویچینگ

۴- پست های کاهنده فوق توزیع

ب- براساس نوع عایق

۱- پستها با عایق هوا

۲ – پستها با عایق گازی

 

 که دارای مزایای زیراست :

۱- پایین بودن مرکز ثقل تجهیزات در نتیجه مقاوم بودن در مقابله زلزله کاهش حجم, ضریب ایمنی وضریب ایمنی بالا.

۲- به SF6  حتیاج ندارد .

۳- پایین بودن هزینهً نگهداری باتوجه به نیاز تعمیرات کم تر, استفاده درمناطق بسیار آلوده و مرطوب و مرتفع .

۴- تعمیر ونگهداری آسان نسبت به انواع دیگر .

 

معایب پستها با عایق گاز :

۱_نیاز به تخصص خاص برای نصب

SF62_ گرانی سیستم و گرانی گاز

۳_تعمیرات,مشکلات حمل و نقل وآب بندی سیستم .

ج- بر اساس نوع محل نصب تجهیزات :

۱_نصب تجهیزات در فضای باز  ۲- نصب تجهیزات در فضای سرپوشیده

معمولاُ پستها را از ۳۳ کیلو ولت به بالا به صورت فضای باز ساخته وپستهای عایق گازی راچون فضای کمی دارندسرپوشیده خواهند ساخت.

 

 

اجزای تشکیل دهنده پست :

۱_ترانس قدرت ۲-ترانس زمین و مصرف داخلی  ۳- سویچگر  ۴-  جبران کنندهای توان راکتیو  ۵- ساختمان کنترل ۶- باطری خانه

ترانس زمین

از این ترانس در جاهایی که نقطهً اتصال زمین (نوترال) در دسترس نمی باشد که برای ایجاد نقطهً نوترال از ترانس زمین استفاده می شود .

Zn: نوعی اتصال در این ترانس(ترانس زمین) به صورت زیگزاگ است.

این ترانس دارای سه سیم پیچ می باشد که سیم پیچ هر فاز به دو قسمت مساوی تقسیم می شود و انتهای نصف سیم پیچ ستون اوٌل با نصف سیم پیچ ستون دوٌم در جهت عکس سری می باشد

ترانس مصرف داخلی

از ترانس مصرف داخلی  برای  تغذیه  مصارف داخلی  پست استفاده می شود .

تغذیه ترانس مصرف داخلی شامل قسمتهای زیر است :

۱_تغذیه موتورپمپ تپ چنجر۲-تغذیه بریکرها ۳-تغذیه فن و سیستم خنک کننده ۴- شارژباتری ۵- مصارف روشنایی ۶- تهویه ها

سویچگر

تشکیل شده از مجموعه ای از تجهیزات که  فیدرهای مختلف  را به باسبار و یا باسبار ها را در نقاط  مختلف به یکدیگر با ولتاژ معینی ارتباط می دهند .

در پستهای مبدل ولتاژ ممکن است از دو یا سه سویچگر با ولتاژهای مختلف استفاده شود

تجهیزات سویچگر

باسبار

که خود تشکیل شده از مقره ها , کلمپها , اتصالات وهادیهای باسبار که به شکل سیم یا لولهًً توخالی و غیره است

بریکر , Disconnect switch , ترانسفورماتورهای اندازه گیری وحفاظتی , تجهیزات مربوط به سیستم ارتباطی , وسایل کوپلاژ مخابراتی(که شامل :  موج گیر ,  خازن کوپلاژ ,  دستگاه تطبیق امپدانس است)

برقگیر

که برای حفاظت در برابر اضافه ولتاژ و برخورد صاعقه به خطوط است که در انواع  میله ای , لوله ای , آرماتور , جرقه ای و مقاوتهای غیرخطی است

جبران کنندههای توان راکتیو

جبران کننده ها شامل خازن وراکتورهای موازی می باشندکه به صورت اتصال ستاره در مدار قرار دارند و نیاز به فیدر جهت اتصال به باسبار می باشند که گاهی اوقات راکتورها در انتهای خطوط انتقال نیز نصب می شوند .

انواع راکتور ازنظر شکل عایقی :

راکتور با عایق بندی هوا , راکتور با عایق بندی روغنی

ـ انواع نصب راکتور سری

راکتورسری با ژنراتور, راکتورسری باباسبار, راکتورسری با فیدرهای خروجی, راکتورسری بافیدرهای خروجی به صورت گروهی .

ساختمان کنترل

کلیهً ستگاه های اندازه گیری پارامترها, وسایل حفاظت وکنترل تجهیزات ازطریق کابل ها از محوطهً بیرونی پست به داخل ساختمان کنترل ارتباط می یابد همچنین سیستمهای تغذیه جریان متناوب ومستقیم (AC,DC) درداخل ساختمان کنترل قراردارند,این ساختمان اداری تاًسیسات مورد نیازجهت کار اپراتور می باشد که قسمت های زیر را دارا می باشد :

اتاق فرمان , فیدر خانه , باطری خانه , اتاق سیستم های توضیع برق  (AC,DC) , اتاق ارتباطات , دفتر , انبار و …

باطری خانه

جهت تامین برقDC برای مصارف تغذیه رله های حفاظتی, موتورهای شارژ فنر و… مکانیزم های فرمان و روشنایی اضطراری و… نیاز به  باطری خانه دارند که در اطاقکی تعدادی باطری با هم سری می شوند و دردو مجموعه معمولاً ۴۸ و۱۱۰ولتی قرارمی گیرد

وهرمجموعه با یک دستگاه باطری شارژ کوپل می شوند .

 

 

آسیب های ترانس

اصولاً آسیب دیدگی ترانس به دو صورت اتفاق می افتد:

۱_ هادی شدن عایق ترانس

۲_ پاره شدن یا قطع شدن هادیهای ترانس

 

 

 

فهرست مطالب

– چکیده

– مقدمه

– تعریف پست

– اجزای تشکیل دهنده پست

– آسیب های ترانس

– راههای پیشگیری از آسیب های ترانس

– حفاظت تجهیزات و دستگاه های سیستم قدرت

– سیستم حفاظتی کامل

– حفاظتهای ترانس

– سیستم های اندازه گیری و حفاظت ترانس

– انواع رله

– قطع و وصل ترانسفورماتورهای قدرت

– رله ها بر حسب ساختمان

– حفاظت اضافه ولتاژ توسط برقگیر

– حفاظت فیدر های توزیع پست های فوق توزیع

– سلکتویته و انواع آن

– سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتورهای قدرت

– عوارض ناشی از جریان‌های عیب در شینه‌ها و تجهیزات فشار قوی

– جریان‌های عیب با مؤلفه DC

– جریان ضربه و نیروی الکترودینامیکی ناشی از آن

– پیش‌بینی‌های به عمل آمده در ساخت تجهیزات به منظور تحمل قدرت اتصال کوتاه

– منابع و مآخذ

 

 

تصاویر فایل پروژه:

  

 

خرید آنلاین پروژه

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 

  • فرمت فایل : Word –  تعداد صفحات : ۵۸ صفحه
  • حجم فایل :   حجم کمتر از ۱ مگا بایت
  • برای دانلود مقالات و پروژه های بیشتر در گرایش قدرت اینجا کلیک کنید.

درصورت بروز مشکل در هنگام خرید با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

ایمیل مدیریت پارسی برق : admin@parsibargh.com