پروژه بازیابی بار توسط سیستم های خبره – مقاله بازیابی بار توسط سیستم های خبره – سمینار بازیابی بار توسط سیستم های خبره 

پروژه بازیابی بار توسط سیستم های خبره,مقاله بازیابی بار توسط سیستم های خبره,سمینار بازیابی بار توسط سیستم های خبره,بازیابی بار,پاورپوینت بازیابی بار,پاورپوینت سیستم های خبره,مقاله برق,پروژه های برق,دانلود پروژه های برق,پروژه سیستم های خبره,مقالات برق,مقاله سیستم های خبره,

اغلب روشهای بازیابی در شبکه‌های توزیع انرژی که تاکنون ارائه شده‌اند، براین پایه استوارند که عیب فقط پیدا و از شبکه جدا شده است، ولی عملاً چنین کاری در شبکه‌های فاقد سیستمهای اتوماسیون، قابلیت اطمینان شبکه را به‌شدت کاهش میدهد. یکی از مشکلات بهره‌بردارهای شبکه‌های توزیع هنگام وقوع عیب‌یافتن محل میباشد. به‌همین خاطر به کمک یک سیستم خبره مبتنی بر تجربیات بهره‌بردارهای شبکه و با استفـاده از منطق فازی، روشی برای یافتن بهترین پست جهت شروع تست فیدر، بازیابی بارها و جداکردن عیب در حداقل زمان ارائه شده است. در این روش اهداف ومحدودیتهای نظیر: بازیابی حداکثر بار در حداقل زمان، حداقل سویچینگ، اهمیت بارها و رعایت محدودیتهای الکتریکی شبکه مورد توجه بوده است. روش مذکور برروی یک فیدر نمونه از شبکه تهران تست شده و نتایج آن در انتها ارائه شده است.

برای دانلود  به ادامه مطلب مراجعه گردد

 

 

مقدمه

بروز عیب در شبکه‌های شعاعی باعث از دست‌رفتن بارها روی فیدر مربوطه می‌شود. تازمانیکه این عیب پیدا و از شبکه جدا  نشده است، بازیابی بارهای شبکه غیرممکن میباشد. به‌خاطر انشعابهای زیاد روی فیدرها برای یافتن محل عیب تستهای شدیداً به انتخاب محل اولین تست بستگی دارد، بنابراین هرگاه بتوانیم محل خوبی برای شروع عملیات پیدا کنیم میتوانیم تعداد تستها را کاهش دهیم. از سوی دیگر بدلیل اینکه بحث وقوع عیب یک بحث احتمال است لذا نمی‌توان بصورت قطعی روی این مسئله بحث کرد چرا که در اینصورت احتمال دارد زمان بی‌برقی بارهای خارج از سرویس افزایش یابد، بنابراین نیازمندیم که دو مسئله بازیابی بار و محل شروع تست را بصورت همزمان در نظر بگیریم. اغلب روشهای بازیابی بار در شبکه‌های توزیع انرژی که تاکنون ارائه شده‌اند، براین پایه استوارند که عیب قبلاً پیدا و از شبکه جدا شده است، ولی عملاً چنین کاری در شبکه‌های فاقد سیستمهای اتوماسیون، قابلیت اطمینان شبکه را به شدت کاهش میدهد به‌همین خاطر در ادامه بحث بکمک یک سیستم خبره مبتنی بر تجریبات بهره‌بردارهای شبکه و با استفـاده از منطق فازی، روشی برای یافتن بهترین پست جهت شروع تست فیدر، بازیابی بارها و جداکردن عیب در حداقل زمان ارائه شده است.

 

 

انتخاب نقطه شروع:

جهت شروع علیات تست، بهره‌بردارها از یک سری قوانین تجربی استفـاده می‌کنند که خلاصه آنها را میتوان به‌صورت زیر بیان نمود:

۱) پستهای با تعداد فیدرهای ورودی و خروجی بیشتر در الویت قرار دارند، زیرا با تست از این محل بعد از جدا کردن شاخه معیوب میتوان تعداد شاخه‌های زیادی را از عیب جدا و بار آنها را بازیابی نمود.

۲) در صورتیکه اطلاعاتی از سابقه فیدر نداشته ‌باشیم بهتر است نقطه شروع تست نزدیک به مرکز بار منطقه بی‌برق باشد. در این صورت با یک تست میتوانیم در اکثر شرایط نیمی از بارها را با احتمال صددرصد بازیابی نمایم و در ضمن تعداد سوئچینگ کاهش می‌یابد.

۳) بهره‌بردار با استفـاده از تجربه خود میداند چه قسمتهای از شبکه بیشتر معیوب میشود، به‌عبارتی نرخ خرابی متوسط قسمتهای مختلف شبکه را میتوان براساس نحوه کارآنها و یا اطلاعات کارخانه بدست آورد. بهتر است تست ازنزدیک نقاطی از شبکه که نرخ خرابی بالای دارند شروع شود.

۴) با توجه به بروز برخی عوامل خارجی همچون باد و باران اضافه جریان، عملیات راهسازی، … میتوان حدس زد که چه قسمتهای از شبکه احتمالاً خراب شده باشد.

۵) هریک از شاخه‌های پست مورد نظر در صورت امکان طوری باشند که حداقل با یک نقطه مانور در ارتباط باشد، اهمیت این شرط در انتخابهای اول زیاد است.

 

شرطهای ذکر شده هر کدام با یک درجه اهمیت مخصوص، اساس نتیجه‌گیریها می‌باشند. همچنان که مشاهده میشود ذات این بحثها گفتاری بوده و بهتر است از منطق فازی جهت استنتاجهایی خود استفـاده نمایم. بدین منظور سه متغیر فازی که در برگیرنده شرایط بالا همراه با یک سری پارامترهای دیگر را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

X: میزان نزدیکی پست انتخاب شده به مرکز بارها در نقطه بی‌برق.

Y: میزان نزدیکی پست انتخاب شده به منطقه‌ای از شبکه که احتمال خراب بودنش زیاد است.

Z: تعداد شاخه‌های با ارزش پست.

و آنها را بصورت زیر تعریف میکنیم:

 • اگر پست انتخاب شده بامرکز بار کمتر از ۱ پست فاصله داشته باشد، به مرکز بار خیلی نزدیک هستیم.
 • اگر پست انتخاب شده با مرکزبار بین ۱ تا ۵ پست فاصله داشته باشد، به مرکز بار نزدیک هستیم.
 • اگر پست انتخاب شده با مرکز بار بیشتر از ۵ پست فاصله داشته باشد، از مرکز بار دور هستیم.
 • اگر پست انتخاب شده با نقطه احتمالاً معیوب کمتر از ۱ پست فاصله داشته باشد، به عیب خیلی نزدیک هستیم.
 • اگر پست انتخاب شده با نقطه احتمالاً معیوب بین ۱ تا ۵ پست فاصله داشته باشد، به عیب نزدیک هستیم.
 • اگر پست انتخاب شده با نقطه احتمالاً معیوب بیشتر از ۵ پست فاصله داشته باشد، از عیب دور هستیم.
 • اگر تعداد شاخه‌های پست انتخاب شده بیشتر از ۳ شاخه باشد تعداد شاخه‌های پست زیاد است.
 • اگر تعداد شاخه‌های پست انتخاب شده ۳ شاخه باشد تعداد شاخه‌های پست متوسط است.
 • اگر تعداد شاخه‌های پست انتخاب شده کمتر از ۳ شاخه باشد تعداد شاخه‌های پست کم است.

 

 

 

پارامترهای مؤثر بر متغیرها

همچنان که در تعریف متغیرهای فازی مشاهده گردید، مفاهیمی همچون احتمال خرابی نقاط مختلف شبکه، مرکزبار، در دسترس بودن فیدرمانور استفـاده شده که برای تعیین آنها نیاز به اطلاعاتی از گذشته شبکه میباشد. بدین علت از یک بانک اطلاعاتی استفـاده شده که شامل اطلاعات ساختاری شبکه، آمار خطاهای که درگذشته رخ داده‌اند، ظرفیت نامی تجهیزات، شرایط محیطی در گذشته و حال، نرخ خرابی متوسط تجهیزات، احتمال خرابی تجهیزات در شرایط آب وهوای مختلف واهمیت بارها میباشد. بکمک این بانک اطلاعاتی پارامترهای ذکرشده که در ادامه تعریف می‌شوند را محاسبه میکنیم.

 •  احتمال خرابی قسمتی از شبکه

به کمک بانک اطلاعاتی و با مشخص‌کردن وضعیت کنونی آب وهوایی، محیط اطراف و میزان جریان فیدر میتوانیم احتمال خرابی نقاط مختلف را مشخص کنیم. در این نتیجه‌گیریها نرخ خرابی متوسط و احتمال خرابی نقاط مختلف همزمان در نظر گرفته می‌شود. مثلاً در شرایط طوفانی احتمال خرابی قسمتهای از شبکه که بصورت هوایی هستند بیشتر از قسمتهای که بصورت زیرزمینی هستند، می‌باشد و در بین این قسمتهای هوایی، نقاطی که نرخ خرابی متوسط سالانه آنها بیشتر است انتخاب خواهند شد.

 •  مرکز بار در ناحیه بی‌برق

جهت تعیین مرکز بار سه نکته در نظر گرفته شده است: توان نامی پستها، اهمیت بارها پست، توان فعلی بارها پست. به‌منظور بازیابی سریعتر بارهای با اهمیت زیاد لازم است که تست از نزدیکی این پستها شروع شود. جهت این کار می‌توان چنین فرض کرد که مرکزبار به این پستها نزدیکتر است. به‌همین دلیل ضریبی وابسته به میزان اهمیت بار را درنظر می‌گیریم. و باضرب این ضریب در توان بار پست میتوان مسئله اهمیت بار را در نیتجه‌گیریها وارد نمود. توجه باید کرد که به‌خاطر عدم نیاز به‌راههای پیچیده به همین راه حل ساده اکتفاء شده است ولی تعیین اثر واقعی اهمیت بار بحث پیچیده‌ای است.

مسئله دیگر تعیین میزان بار واقعی پستها میباشد، برای این کار از یک روش فازی استفـاده شده است. لازم بذکر است که میزان کل بار قطع شده با تقریب خوبی از طریق پست فوق توزیع معلوم میشود. بدین‌ترتیب مرکز بارها در منطقه بی‌برق روی فیدر را میتوان مشخص کرد این مرکز بار روی یکی از پستهای منطقه قرار خواهد داشت.

 •  در دسترس بودن فیدر مانور

در بحث بازیابی بار وجود کلید مانور جهت انجام مانور کافی نیست، بلکه فیدر مانور باید توانایی تامین‌بار را نیز داشته باشد. برای تعیین توانایی فیدر مانور در تغذیه بارهای بی‌برق، باید جریان نامی فیدر وجریان فعلی آن مشخص شود، میتوان جریان نامی را از طریق بانک اطلاعاتی و جریان فعلی آنرا از طریق پست فوق توزیع، بدست آورد. بنابراین میزان ظرفیت آزاد فیدر محاسبه میشود.اگر این ظرفیت خیلی پایین باشد از آن فیدر استفـاده نخواهد شد و فیدر در دسترس نمی‌باشد.

 

 

 

بازیابی بارها

بعداز انتخاب بهترین پست برای شروع تست و انجام تستها، مسیر عیب مشخص و توسط سیکسیونر مربوطه از شبکه جدا می‌شود. عملیات بازیابی بار(مانور) در منطقه سالم براساس هدفهای همچون بازیابی حداکثر بار در حداقل زمان، شبکه انجام میگیرد. تاکنون روشهای هوشمند زیادی برای بازیابی بار در شبکه ایزوله شده از عیب ارائه شده است و میتوان اغلب آنها را با کمی تغییر بکاربرد. روشی که در اینجا استفـاده شده، روش اتصال گره میباشد .

با انجام مانور شبکه جدیدی بدست می‌آید که حجم بارهای بی‌برق در آن کاهش یافته است، باتکرار مراحل انتخاب پست، تست، جداسازی شاخه معیوب و انجام مانور میتوان به مرحله‌ای رسید که عیب کاملاً از شبکه جدا و تمام بارهای قابل بازیابی، بازیابی شده باشند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب                          

– چکیده

– مقدمه 

– انتخاب نقطه شروع

– پارامترهای مؤثر بر متغیرها

– مرکز بار در ناحیه بی‌برق

– در دسترس بودن فیدر مانور

– احتمال خرابی قسمتی از شبکه

– بازیابی بارها

– شبکه نمونه

– نتیجه‌گیری و پیشنهادات

– تکمیل این سیستم

– بیان مسئله بازیابی بار در شبکه توزیع تهران

– بررسی اهداف و قیود بازیابی بار

– ترکیبهای ممکن از کلیدهای مانور

– طراحی سیستم خبره

– بازیابی بارها توسط یک فیدر

– ترکیبهای دوتایی و بازیابی بارتوسط دو فیدر

– پدیده اثر متقابل فیدرها برهم

– کلید مقسم بار

– بازیابی بار توسط دوفیدر

– ترکیبهای چند تایی و بازیابی بار توسط چند فیدر

– فلوچارت پیشنهادی برای بازیابی بار

– شبکه نمونه

– نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

 

 

 

تصاویر فایل word و slide پروژه :

  

  

 

 

 

خرید آنلاین پروژه

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 

 • فرمت فایل : Word , PPT –  تعداد صفحات به ترتیب: ۳۸ اسلاید و ۳۰ صفحه
 • حجم فایل : ۱٫۱۷ مگا بایت
 • برای دانلود مقالات و پروژه های بیشتر در گرایش قدرت اینجا کلیک کنید.

درصورت بروز مشکل در هنگام خرید با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

ایمیل مدیریت پارسی برق : admin@parsibargh.com